SOFTWARE DEVELOPMENT

WAREHOUSING

WAREHOUSING
Domain: Logistika

Klijent bazira svoje poslovanje na zakupu skladišnog prostora klijentima, uz mogućnost primanja narudžbina klijenta od dobavljača, prepakivanje po potrebama klijenta, slanje određenih delova klijentu u određeno vrijeme. Rešenje je izgrađeno na postojećoj bazi podataka koja je kontrolisana relativno zastarelim Delphi back office aplikacijama.

Sastoji se iz tri dela:
1. povratni kraj REST API koji se koristi za pristup bazi podataka i uvođenje poslovne logike
2. Mobilna hibridna aplikacija, koja se trenutno razvija samo za različite Android uređaje
3. WEB aplikacija, inicijalno razvijena da omogući pristup klijentovim kupcima trenutnom statusu svoje robe u skladištu

Tehnologije

WAREHOUSING

- NAŠ POSLOVNI MODEL -

SEA NAVIGATION

Web aplikacija za brodarske kompanije za različite namene. Logistika praćenja i upravljanja prevoza kontejnera za prenos robe.

INDUSTRY 4.0 - 3D PRINTING PRODUCTION OF METAL PARTS

Vizualizacija podataka vezana za praćenje procesa rada mašina za 3D štampanje metalnih delova u Industriji 4.0.

ALAT ZA KOMUNIKACIJU I SARADNJU ZA INDUSTRIJSKE POTREBE

Razvoj alata za komunikaciju i kolaboraciju članova tima koji se nalaze na udaljenim lokacijama sa fokusom na zaštitu podataka, privatnost i bezbednost.

Podrazumeva rad, razmenu podataka, označavanje i rad na dokumentima na svim platformama počev od desktop kompjutera, preko različitih operativnih sistema i telefona do virtualne realnosti.

WEB APLIKACIJA ZA MONITORING I UPRAVLJANJE TBM

Obrada, tumačenje i vizualizacija podataka vezanih za rad TBM

SCADA PROJEKAT

Portovanje SCADA softvera na Web i Mobilnu platformu.

BEKAP I ODRŽAVANJE VELIKIH INDUSTRIJSKIH BAZA PODATAKA

Bekap i održavanje velikih industrijskih baza podataka

DOCUMENT MANAGEMENT U OBLASTI PRAVA

Arhiviranje i upravljanje podacima vezanim za zakonodavstvo i pravne predmete

KONTROLA PROIZVODNJE, ISPORUKE I UPOTREBE REZERVNIH DELOVA

Projekat omogućava da proizvođač dobije potrebne delove za proizvodnju (trenutno automobila) za proizvodnom trakom u pravo vreme i po odgovarajucem redosledu.

WAREHOUSING DB

Aplikacija se koristi u skladišnom i logističkom domenu. Sastoji se iz dva dela, mobilne aplikacije za indeksiranje slika robe i web aplikacije za brzo pretraživanje robe.

WAREHOUSING

Indeksiranje i pretraživanje indeksiranog sistema.
Glavna namena aplikacije je brzo pretraživanje uskladištenih dokumenata sa udaljenog servera datoteka. Sastoji se od dva dela, indeksera datoteka i web aplikacije.

MOBILNO REŠENJE ZA KONTROLU VELIKIH SKLADIŠTA

Warehousing, mobilno rešenje bazirano na Cordovi

SOFTWARE ZA AUTOMATIZOVANA SKLADIŠTA

SISTEM ZA UPRAVLJANJE U KONTROLI KVALITETA ZA AUTOINDUSTRIJU

HOSPITAL BOOKING CONTROLS

CRM AND GIS INTEGRATION

Vizualizacija i rad sa mapama i rutama u okviru D365

CRM EVENT MANAGEMENT

Upravljanje odnosima sa klijentima (CRM). xRM. Glavna namena aplikacije je praćenje događaja i učesnika događaja.

TEST SEQUENCER

CRM aplikacija koja organizuje različite sekvence industrijskih testova. 

B2B SHOP ZA TRGOVINU PLEMENITIM METALIMA

CRM. xRM. Trgovina plemenitim metalima između poslovnih partnera. Internet prodavnica, koja ima nekoliko radnih tokova koji će od početka do kraja trgovinskog procesa voditi kupca / prodavca.

CRM DEVELOPMENT

Customer relationship management (CRM). xRM.

INDUSTRIJSKA AUTOMATIZACIJA

OPC UA rešenje za industrijske programibilne kontrolere

TIME SLOT BOOKING

Web aplikacija koja omogućava jednostavan pristup rasporedu skladišta za utovar / istovar.

Pretraga