INDUSTRIJSKA AUTOMATIZACIJA

OPC UA rešenje za industrijske programibilne kontrolere

INDUSTRY 4.0 - 3D PRINTING PRODUCTION OF METAL PARTS

Vizualizacija podataka vezana za praćenje procesa rada mašina za 3D štampanje metalnih delova u Industriji 4.0.

ALAT ZA KOMUNIKACIJU I SARADNJU ZA INDUSTRIJSKE POTREBE

Razvoj alata za komunikaciju i kolaboraciju članova tima koji se nalaze na udaljenim lokacijama sa fokusom na zaštitu podataka, privatnost i bezbednost.

Podrazumeva rad, razmenu podataka, označavanje i rad na dokumentima na svim platformama počev od desktop kompjutera, preko različitih operativnih sistema i telefona do virtualne realnosti.

SCADA PROJEKAT

Portovanje SCADA softvera na Web i Mobilnu platformu.

WEB APLIKACIJA ZA MONITORING I UPRAVLJANJE TBM

Obrada, tumačenje i vizualizacija podataka vezanih za rad TBM

SEA NAVIGATION

Web aplikacija za brodarske kompanije za različite namene. Logistika praćenja i upravljanja prevoza kontejnera za prenos robe.

BEKAP I ODRŽAVANJE VELIKIH INDUSTRIJSKIH BAZA PODATAKA

Bekap i održavanje velikih industrijskih baza podataka

WAREHOUSING DB

Aplikacija se koristi u skladišnom i logističkom domenu. Sastoji se iz dva dela, mobilne aplikacije za indeksiranje slika robe i web aplikacije za brzo pretraživanje robe.

WAREHOUSING

Indeksiranje i pretraživanje indeksiranog sistema.
Glavna namena aplikacije je brzo pretraživanje uskladištenih dokumenata sa udaljenog servera datoteka. Sastoji se od dva dela, indeksera datoteka i web aplikacije.

DOCUMENT MANAGEMENT U OBLASTI PRAVA

Arhiviranje i upravljanje podacima vezanim za zakonodavstvo i pravne predmete

KONTROLA PROIZVODNJE, ISPORUKE I UPOTREBE REZERVNIH DELOVA

Projekat omogućava da proizvođač dobije potrebne delove za proizvodnju (trenutno automobila) za proizvodnom trakom u pravo vreme i po odgovarajucem redosledu.

CRM AND GIS INTEGRATION

Vizualizacija i rad sa mapama i rutama u okviru D365

CRM EVENT MANAGEMENT

Upravljanje odnosima sa klijentima (CRM). xRM. Glavna namena aplikacije je praćenje događaja i učesnika događaja.

SOFTWARE ZA AUTOMATIZOVANA SKLADIŠTA

HOSPITAL BOOKING CONTROLS

WAREHOUSING

TIME SLOT BOOKING

Web aplikacija koja omogućava jednostavan pristup rasporedu skladišta za utovar / istovar.

CRM DEVELOPMENT

Customer relationship management (CRM). xRM.

B2B SHOP ZA TRGOVINU PLEMENITIM METALIMA

CRM. xRM. Trgovina plemenitim metalima između poslovnih partnera. Internet prodavnica, koja ima nekoliko radnih tokova koji će od početka do kraja trgovinskog procesa voditi kupca / prodavca.

TEST SEQUENCER

CRM aplikacija koja organizuje različite sekvence industrijskih testova. 

SISTEM ZA UPRAVLJANJE U KONTROLI KVALITETA ZA AUTOINDUSTRIJU

MOBILNO REŠENJE ZA KONTROLU VELIKIH SKLADIŠTA

Warehousing, mobilno rešenje bazirano na Cordovi

IIS OBRAČUN ZARADA

Kompletno rešenje za evidenciju, planiranje i obračun zarada

IIS HEALTH & HOSPITALITY ERP

ERP sistem prilagođen potrebama menadžmenta u medicini, zdravstvenog i banjskog turizma.

IIS WebBI ALAT ZA IZVEŠTAVANJE

IIS Web BI je modul za izveštavanje  u okviru IIS ERP poslovnog softvera.
U sebi zadrži set najpotrebnijih i najčešće traženih podataka i grafičkih izveštaja namenjenih vlasnicima kompanija, finansijskom direktoru i top menadžmentu.

IIS ERP RETAIL +

Sveobuhvatni ERP sistem koji obuhvata celokupne aktivnosti vezano za trgovinu na malo

IIS AGRO PLUS ERP

Pouzdano i dokazano ERP rešenje koje pokriva sve aspekte rada u poljoprivrednoj proizvodnji.

KOOPERACIJA, OTKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA; KOMPENZACIJA

IIS PROIZVODNJA

Pouzdano ERP rešenje za vođenje poslovanja malih, srednjih i velikih proizvodnjih preduzeća.
Respektabilne kompanije u domaćem i stranom vlasništvu odlučile su se za ovaj softverski paket jer su sigurne u njegovu pouzdanost, lakoću rukovanja i preciznost.

Pretraga