ZAŠTITA PODATAKA

ComData Software Solution Provider

Pridaje veliku pažnju bezbednosti i privatnosti podataka svojih klijenata, poslovnih partnera i posetilaca.

Našu izjavu o GDPR usaglašenosti možete preuzeti ovde.

Pretraga