NAŠI PROJEKTI

- NAŠ POSLOVNI MODEL -
INDUSTRY 4.0 - 3D PRINTING PRODUCTION OF METAL PARTS
ALAT ZA KOMUNIKACIJU I SARADNJU ZA INDUSTRIJSKE POTREBE
WEB APLIKACIJA ZA MONITORING I UPRAVLJANJE TBM
SEA NAVIGATION
SCADA PROJEKAT
BEKAP I ODRŽAVANJE VELIKIH INDUSTRIJSKIH BAZA PODATAKA
DOCUMENT MANAGEMENT U OBLASTI PRAVA
KONTROLA PROIZVODNJE, ISPORUKE I UPOTREBE REZERVNIH DELOVA
WAREHOUSING DB
WAREHOUSING
WAREHOUSING
MOBILNO REŠENJE ZA KONTROLU VELIKIH SKLADIŠTA
SOFTWARE ZA AUTOMATIZOVANA SKLADIŠTA
SISTEM ZA UPRAVLJANJE U KONTROLI KVALITETA ZA AUTOINDUSTRIJU
HOSPITAL BOOKING CONTROLS
CRM AND GIS INTEGRATION
CRM EVENT MANAGEMENT
TEST SEQUENCER
B2B SHOP ZA TRGOVINU PLEMENITIM METALIMA
CRM DEVELOPMENT
INDUSTRIJSKA AUTOMATIZACIJA
TIME SLOT BOOKING
Srećna Nova godina
Pretraga