NAŠI PROJEKTI

- NAŠ POSLOVNI MODEL -
SEA NAVIGATION
INDUSTRY 4.0 - 3D PRINTING PRODUCTION OF METAL PARTS
ALAT ZA KOMUNIKACIJU I SARADNJU ZA INDUSTRIJSKE POTREBE
WEB APLIKACIJA ZA MONITORING I UPRAVLJANJE TBM
SCADA PROJEKAT
BEKAP I ODRŽAVANJE VELIKIH INDUSTRIJSKIH BAZA PODATAKA
DOCUMENT MANAGEMENT U OBLASTI PRAVA
KONTROLA PROIZVODNJE, ISPORUKE I UPOTREBE REZERVNIH DELOVA
WAREHOUSING DB
WAREHOUSING
WAREHOUSING
MOBILNO REŠENJE ZA KONTROLU VELIKIH SKLADIŠTA
SOFTWARE ZA AUTOMATIZOVANA SKLADIŠTA
SISTEM ZA UPRAVLJANJE U KONTROLI KVALITETA ZA AUTOINDUSTRIJU
HOSPITAL BOOKING CONTROLS
CRM AND GIS INTEGRATION
CRM EVENT MANAGEMENT
TEST SEQUENCER
B2B SHOP ZA TRGOVINU PLEMENITIM METALIMA
CRM DEVELOPMENT
INDUSTRIJSKA AUTOMATIZACIJA
TIME SLOT BOOKING
Pretraga