IOTA Predict-IoT-Software

"Predict-IoT-Software" för att förutsäga fel på enheter, motorer eller maskiner i industrianläggningar. Uppmätta värden som exempelvis temperatur, tryck eller fuktighet etc. kan registreras och utvärderas..

INDUSTRIELL AUTOMATION

OPC UA-lösning för industriella programmerbara logiska styrenheter.

INDUSTRY 4.0 - 3D PRINTING PRODUCTION OF METAL PARTS

Visualisering av data relaterad till övervakningen av processerna hos maskinerna för produktion i industrin 4.0.

KOMMUNIKATIONS- OCH SAMARBETSVERKTYG FÖR INDUSTRIELLA ÄNDAMÅL

Utveckling av verktyg för kommunikation och samarbete av lagmedlemmar som befinner sig på avlägsna platser med fokus på dataskydd, integritet och säkerhet.

SCADA PROJEKTET

Portar SCADA programvara på webben och mobila plattformar.

KOMMANDO OCH KONTROLL AV TUNNELHÅLLNINGSMASKINER

Bearbetning, tolkning och visualisering av TBM-data

SEE-NAVIGATION

Webapplikationer för rederiet för en rad olika ändamål. Logistikövervakning och hantering av transportbehållare för godsbefordran.

BAKGRUND OCH UNDERHÅLL AV STORA INDUSTRIELLA DATABASER

WAREHOUSING DB

Applikationen används i lager och logistisk domän. Den består av två delar, den mobila applikationen för indexering av varor bilder och webbapplikation för snabb sökning av varor.

WAREHOUSING

Warehousing. Filsystemindexering och sökning.
Huvudsyftet med ansökan är snabb sökning av lagrade dokument från fjärrfilserver. Den består av två delar, filindexer och webbapplikation.

DOKUMENTHANTERING I RÄTTSLIGT OMRÅDE

Allt-i-ett-datahantering i form av en stationär klient och en fjärrwebbserver på en Windows-plattform.

SPARA DELAR OCH PRODUKTIONSKONTROLL

Projektet: P78 tillåter tillverkaren att erhålla nödvändiga delar för produktion av (för närvarande bilar) för produktionslinjen vid rätt tidpunkt och i lämplig ordning.

CRM AND GIS INTEGRATION

Customer Relationship Management (CRM). xRM. Applikation som körs som en del av D365 formulär och som fristående sidkarts sida i D365.

CRM EVENT MANAGEMENT

Customer Relationship Management (CRM). xRM. Programmets huvudsyfte är händelseshantering och händelsedeltagare spårning.

AUTOMATERAD VERKTYGS PROGRAMVARA

HOSPITAL BOOKING CONTROLS

WAREHOUSING

TIME SLOT BOOKING

CRM-UTVECKLING

Domain: Customer relationship management (CRM). xRM.

B2B SHOP ÄDELMETALLER

CRM. xRM. Handel med ädelmetaller mellan affärspartner.

TEST SEQUENCER

Customer Relationship Management (CRM). xRM. Applikation som används för att organisera olika industriella testsekvenser.

MANAGEMENT SYSTEM IN QUALITY CONTROL FOR AUTO INDUSTRY

LAGERPROJEKT

Warehousing, mobilbaserad lösning byggd på Cordova

Sök