SOFTWARE DEVELOPMENT

- NAŠ POSLOVNI MODEL -

- NAŠ POSLOVNI MODEL -
ComData je organizovana u dva odelenja:

Osnov naseg poslovnog modela su naš radnik i naš poslovni partner, uz neprekidno učenje i usavršavanje kako naših veština tako i transparetnijeg poslovanja sa našim poslovnim partnerima. Iz tog razloga, veliku pažnju posvećujemo obuci i edukaciji zaposlenih radnika. Unapređujemo kako naše poslovne procese tako i našu komunikaciju sa poslovnim partnerima. Držimo se pravila: „Napravi – Testiraj - Izvuci pouke“

Naš rad se odvija u timovima. Posebnu pažnju posvećujemo optimizovanju rada naših timova, kao i svih oblika komunikacije sa našim poslovnim partnerima i njihovim timovima.

Poverenje je srž naseg poslovanja.

O njemu se ne raspravlja. Ovde ne mislimo samo na poverenje izmedju naših radnika, radnika i menadžmenta naše firme, vec i na međusobno poverenje nas i naših poslovnih partnera. 

Ono sto tražimo, od svih naših zaposlenih radnika i u čemu ih obučavamo i podstičemo, je jako dobro poznavanje osnova:

Zbog snažnog razvoja, u kompaniji je stalno otvoren konkurs za medior i senior developere sledećih profila:

- NAŠ POSLOVNI MODEL -

SEA NAVIGATION

Web aplikacija za brodarske kompanije za različite namene. Logistika praćenja i upravljanja prevoza kontejnera za prenos robe.

INDUSTRY 4.0 - 3D PRINTING PRODUCTION OF METAL PARTS

Vizualizacija podataka vezana za praćenje procesa rada mašina za 3D štampanje metalnih delova u Industriji 4.0.

ALAT ZA KOMUNIKACIJU I SARADNJU ZA INDUSTRIJSKE POTREBE

Razvoj alata za komunikaciju i kolaboraciju članova tima koji se nalaze na udaljenim lokacijama sa fokusom na zaštitu podataka, privatnost i bezbednost.

Podrazumeva rad, razmenu podataka, označavanje i rad na dokumentima na svim platformama počev od desktop kompjutera, preko različitih operativnih sistema i telefona do virtualne realnosti.

WEB APLIKACIJA ZA MONITORING I UPRAVLJANJE TBM

Obrada, tumačenje i vizualizacija podataka vezanih za rad TBM

SCADA PROJEKAT

Portovanje SCADA softvera na Web i Mobilnu platformu.

BEKAP I ODRŽAVANJE VELIKIH INDUSTRIJSKIH BAZA PODATAKA

Bekap i održavanje velikih industrijskih baza podataka

DOCUMENT MANAGEMENT U OBLASTI PRAVA

Arhiviranje i upravljanje podacima vezanim za zakonodavstvo i pravne predmete

KONTROLA PROIZVODNJE, ISPORUKE I UPOTREBE REZERVNIH DELOVA

Projekat omogućava da proizvođač dobije potrebne delove za proizvodnju (trenutno automobila) za proizvodnom trakom u pravo vreme i po odgovarajucem redosledu.

WAREHOUSING DB

Aplikacija se koristi u skladišnom i logističkom domenu. Sastoji se iz dva dela, mobilne aplikacije za indeksiranje slika robe i web aplikacije za brzo pretraživanje robe.

WAREHOUSING

Indeksiranje i pretraživanje indeksiranog sistema.
Glavna namena aplikacije je brzo pretraživanje uskladištenih dokumenata sa udaljenog servera datoteka. Sastoji se od dva dela, indeksera datoteka i web aplikacije.

WAREHOUSING

MOBILNO REŠENJE ZA KONTROLU VELIKIH SKLADIŠTA

Warehousing, mobilno rešenje bazirano na Cordovi

SOFTWARE ZA AUTOMATIZOVANA SKLADIŠTA

SISTEM ZA UPRAVLJANJE U KONTROLI KVALITETA ZA AUTOINDUSTRIJU

HOSPITAL BOOKING CONTROLS

CRM AND GIS INTEGRATION

Vizualizacija i rad sa mapama i rutama u okviru D365

CRM EVENT MANAGEMENT

Upravljanje odnosima sa klijentima (CRM). xRM. Glavna namena aplikacije je praćenje događaja i učesnika događaja.

TEST SEQUENCER

CRM aplikacija koja organizuje različite sekvence industrijskih testova. 

B2B SHOP ZA TRGOVINU PLEMENITIM METALIMA

CRM. xRM. Trgovina plemenitim metalima između poslovnih partnera. Internet prodavnica, koja ima nekoliko radnih tokova koji će od početka do kraja trgovinskog procesa voditi kupca / prodavca.

CRM DEVELOPMENT

Customer relationship management (CRM). xRM.

INDUSTRIJSKA AUTOMATIZACIJA

OPC UA rešenje za industrijske programibilne kontrolere

TIME SLOT BOOKING

Web aplikacija koja omogućava jednostavan pristup rasporedu skladišta za utovar / istovar.

Pretraga