VESTI

Novi Sad City AI conference
Clean Code obuke
SCRUM OBUKE
AI EXPO Europe
Obuke korisnika o novom pravilniku o evidenciji PDV
CEBIT 2018
Predavanje Digitalna ekonomija sa primerima iz Novog Sada
Predavanje Algoritmi i struktura podataka
GDPR seminar
Predavanje JavaScript generic controls and Angular 2+ best practice
1 2 3 4 5 6
Pretraga