VESTI

Interna obuka zaposlenih radnika

ComData je započela sa nizom kurseva i internih obuka sa ciljem da se svi naši developeri obuče i upoznaju sa najnovijim tehnologijama i procedurama u projektovanju i programiranju.

Interna obuka zaposlenih radnika

ComData je započela sa nizom kurseva i internih obuka sa ciljem da se svi naši developeri obuče i upoznaju sa najnovijim tehnologijama i procedurama u projektovanju i programiranju.

Za prvu polovinu ove godine planirane su obuke vezane za napredne metodologije objektno orijentisanog programiranja, korišćenje i primena naprednih metodologija kao što su design patterni, kao i teme u vezi primene najsavremenih alata i tehnologija u ICT-u .  

U ovoj fazi obuke, jedni od predavača su naši renomirani konsultanti G-da Dragoslav Ogar i Zoran Horvat.

Druga polovina ove godine biće posvećena vođenju i praćenju projekata kao i samoj  komunikaciji kako sa korisnicima  tako i sa našim poslovnim partnerima.

Cilj ovih obuka je da se naši ljudi upoznaju sa različitim ulogama u životnom veku jednog ICT projekta, kao što su Vođa projekta, Product Manager ili Product Owner.

Pretraga