VESTI

Coding Serbia Conference

Naša firma posvećuje punu pažnju usavršavanju zaposlenih i stoga su naši programeri od 08. do 09. oktobra posetili Coding Serbia 2015, godišnju konferenciju posvećenu programiranju.

Coding Serbia Conference

Naša firma posvećuje punu pažnju usavršavanju zaposlenih i stoga su naši programeri od 08. do 09. oktobra posetili Coding Serbia 2015, godišnju konferenciju posvećenu programiranju.

Kako je većina naših projekata oslonjena na Microsoft platformu ili web okruženje, verujemo da će nam ono što su mogli čuti na pomenutoj konferenciji pomoći u svakodnevnom daljem radu.

Pretraga