VESTI

VPŠ Novi Sad - Prezentacija kompanije i programa produžene prakse u kompaniji ComData

Kompanija ComData je predstavila projekte na kojima tenutno radimo i program opše i produžene prakse za studente.

VPŠ Novi Sad - Prezentacija kompanije i programa produžene prakse u kompaniji ComData

 

 

 PREDSTAVLJAMO POSLOVNE PARTNERE:

   Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna institucija sa tradicijom dužom od pola veka, sa izuzetno razvijenom poslovnom saradnjom sa brojnim domaćim i međunarodnim institucijama u oblasti privrede i obrazovanja i ambicioznim planovima razvoja.

U skladu sa savremenim tendencijama i uz prepoznavanje zahteva tržišta rada, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu akreditovala je i novi studijski program, Primenjena informatika, u polju prirodno-matematičkih nauka.

VPŠ ima izuzetno dugu tradiciju u razvoju informatičkih kadrova i studije Primenje informatike vam daju obrazovanje, iskustvo, praksu i samopouzdanje za hvatanje u koštac i sa najizazovnijim programerskim izazovima.
 

Kursevi koji vam mogu pomoći u promeni karijere ili u stručnom i profesionalnom usavršavanju:
 Studije koje možete pohađati na VPŠ:
Osnovne strukovne studije:

Specijalističke strukovne studije
Master strukovne studije


Napomena: na studijama primenjene informatike možete se upoznati sa najnovijim trendovima u robotici i razvoju veštačke inteligencije.
Studenti završnih godina studija informatike dobijaju priliku za praktični rad u trajanju od 3 do 6 meseci u našoj kompaniji.

 

Korisna adresa: 

https://www.vps.ns.ac.rs/

https://www.vps.ns.ac.rs/studije/

 

Pretraga