VESTI

Moduo likvidature
Moduo Transport
Američko - Srpski IT skup u Čikagu
Moduo vanbilansne evidencije roba
Naš ERP sistem IIS nominovan
ERP sistem obogaćen
IIS nominovan za nagradu DISCOBOLOS
Ambulanta i stacionarno lečenje
Moduo posebnog praćenja troškova poslovanja
ComData i MANGO
4 5 6 7 8 9 10
Pretraga