VESTI

ComData Letnja škola programiranja - Uvod u Unit testing

U okviru ComData KSO - Knowledge Sharing Organizacije biće održano predavanje
Introduction to unit testing,
u kojem će biti obrađeni teorijski koncepti i praktična iskustva o Unit testingu.

ComData Letnja škola programiranja - Uvod u Unit testing
Pretraga