eBudžet

 

Programski paket eBudzet 3.0 namenjen je planiranju i upravljanju budžetima lokalnih zajednica. 1992. godine ComData je instalirala prvu verziju ovog programa u gradskoj upravi grada Novog Sada.

Nakon višegodišnjeg uspešnog rada ovog programskog paketa i obaveznog prelaska na tzv. Programski budžet od 2015. godine, nastala je nova verzija programa koja u sebi sadrži integraciju postojećeg tzv. Linijskog budžeta sa tzv. Programskim budžetom.

Pored postojećih analitika tzv. Linijskog budžeta u sistemu paralelno postoje i analitike tzv. Programskog budžeta: Program, Programska Aktivnost i Projekat.

Naš sistem je jedinstven na našem tržištu kako po svojoj funkcionalnosti tako i po karakteristikama koje obuhvataju sistemi izveštavanja i upravljanja.

Sistem je korisnički podesiv i visoko parametrizovan, sa opcijama direktne štampe iz programa u formi odluka i ostalog izveštavanja a koja se zahtevaju na sednicama skupštine lokalne zajednice kao i ostalih organa vlasti date lokalne zajednice.

Kako program sadrži veoma detaljnu analitiku praćenja budžeta bilo po tzv. Linijskom ili Programskom modelu, nema potrebe za dodatnim analitikama ili ručno vođenim Excel tabelama.

Sistem obuhvata:
  1. Elektronsko preuzimanje zahteva korisnika budžeta
  2. Godišnje i mesečno planiranje (Linijski i Programski budžet)
  3. Evidenciju zahteva, zaključaka i plaćanja
  4. Obračun kamate
  5. Bogat sistem izveštavanja, korisnički podesiv i u formi potrebnih budžetskih odluka i analiza
  6. Servisni deo podešavanja i upravljanja sistemom

Sa ovim programskim paketom mogu se u potpunosti upravljati i pratiti izvršenja budžeta i vanbudžetskih fondova.

Na veoma jednostavan način definišu se godišnji, kvartalni i mesečni budžetski planovi. Planiranje se vrši po pozicijama budžeta, pozicijama finansijskog plana i programima.Takođe, se prati i evidentira realizacija u odnosu na plan, zatim praćenje i evidencija zahteva i zaključaka izvršnog odbora. Podržani su i zahtevi indirektnih korisnika koji stižu u formi Excel dokumenta, a kao takvi se integrišu u programski paket.

Putem izmena budžetskog plana, jednostavno se stiže do planiranja i izvršenja rebalansa. Praćenje se vrši pored elemenata tzv. Programskog budžeta i po elementima tzv. Linijskog budžeta, kao što su: Program, Programska Aktivnost, Projekat, Ekonomska klasifikacija, organizaciona klasifikacija, funkcionalna klasifikacija i vrstama rashoda, po posebnim oznakama i indirektnim korisnicima.

Programski paket je modularan, tako da se jednostavno integriše u ostale knjigovodstvene module i kao takav nudi celokupno rešenje za upravljanje budžetom jedne lokalne zajednice.

U osnovi programa je SQL baza podataka koja aplikaciji daje izuzetnu stabilnost i efikasnost. Samo korišćenje programa je vrlo jednostavno uz browser, koji je razvila naša kompanija, a koji sadrži moćne funkcije za filtriranje, pretraživanje i analizu prikupljenih podataka.