VESTI

VTŠ Novi Sad - Prezentacija kompanije i programa produžene prakse u kompaniji ComData

Kompanija ComData je uz nesebičnu podršku prof Lučić, i prof Vasiljevića organizovala predstavljanje projekata na kojima radimo i programa opše i produžene prakse.

VTŠ Novi Sad - Prezentacija kompanije i programa produžene prakse u kompaniji ComData

 

 

  

 

  Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Novog Sada osnovana je 1959. godine i danas je jedna od vodećih visokoškolskih ustanova, sa 10 akreditovanih studijskih programa na osnovnim, 7 na master strukovnim studijama i jednim akreditovanim smerom na master strukovnim studijama.

Na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija možete se upisati na mnoštvo smerova koji će vam omogućiti brzo i lako pronalaženje posla:  http://vtsns.edu.rs/studije/akreditacija-2017-2023/

Neki od naših najcenjenijih programera su pohađali studije u ovoj visokoškolskoj ustanovi.
 
Osnovne strukovne studije:
Specijalističke strukovne studije u trajanju od jedne godine:
Master studije u trajanju od dve godine:

Korisna adresa: http://vtsns.edu.rs/

 

Pretraga