VESTI

Sopstveni driver

ComData razvila sopstveni driver za rada sa fiskalnim štampačem proizvođača Galeb i integrisala ga u svoj program Kasa koji je deo ERP sistema.

Sopstveni driver
ComData razvila sopstveni driver za rada sa fiskalnim štampačem proizvođača Galeb i integrisala ga u svoj program Kasa koji je deo ERP sistema.
Pretraga