VESTI

Moduo praćenja i evidencije kartona mašina i alata

ComData u svoj ERP sistem uvela moduo praćenja i evidencije kartona mašina i alata sa opcijama praćenja njihovog rada i održavanja .

Moduo praćenja i evidencije kartona mašina i alata
ComData u svoj ERP sistem uvela moduo praćenja i evidencije kartona mašina i alata sa opcijama praćenja njihovog rada i održavanja .
Pretraga