VESTI

Moduo posebnog praćenja troškova poslovanja

ComData u svoj ERP sistem uvela moduo posebnog praćenja troškova poslovanja sa ciljem preciznije i bogatije evidencije troškova unutar kompanije.

Moduo posebnog praćenja troškova poslovanja
ComData u svoj ERP sistem uvela moduo posebnog praćenja troškova poslovanja sa ciljem preciznije i bogatije evidencije troškova unutar kompanije.
Pretraga