VESTI

Moduo Materijalno

ComData uvela moduo Materijalno u svoj ERP sistem, tjst. praćenje prometa roba i materijala samo količinski, pogodno za rad dislociranih magacina.

Moduo Materijalno
ComData uvela moduo Materijalno u svoj ERP sistem, tjst. praćenje prometa roba i materijala samo količinski, pogodno za rad dislociranih magacina.
Pretraga