VESTI

Moduo likvidature

ComData unapredila svoj moduo likvidature sa većim brojem izveštaja.

Moduo likvidature
ComData je doradila i proširila moduo likvidature uvođenjem veće fukncionalnosti. Data funkcionalnost se ogleda u većem broju izveštaja čime će korisnici našeg sistema moći detaljnije da prate i analiziraju poslovanje sa svojim poslovnim partnerima.
Pretraga