VESTI

Moduo kooperacije i otkupa u poljoprivredi

ComData unapredila moduo kooperacije, automatizujući u celosti proces otkupa i obračuna kooperacije u poljoprivredi.

Moduo kooperacije i otkupa u poljoprivredi

Zbog specifičnosti kooperativnih poslova i poslova otkupa u poljoprivredi razvili smo i integrisali u naš ERP sistem proces kooperacije i otkupa poljoprivrednih proizvoda a koji obuhvata:
- Ugovor sa definisanim paritetima (kooperacija)
- Vaga za prijem poljoprivrednih proizvoda i svođenja na SRBS (bivši JUS) standard
- Obračun koji obuhvata :
          - Otkup
          - Skladištenje
          - Sušenje
          - Robnu razmenu tzv. Ušur
- Vanbilasnu evidenciju poljoprivrednih proizvoda koja se nalaze na uslužnom čuvanju i  
  sušenju
- Izveštaji kojima se obezbeđuje kompletan uvid u stanje medusobnih obaveza kao i   
  obavljenih poslova između vas i poljoprivrednog proizvođača.
- Planiranje ugovaranja kooperacionih poslova
- Pojednostavljen unos robne razmene poljoprivrednih kultura za robu (gotove proizvode i
  repromaterijal) kada kooperant donese poljoprivrednu kulturu.

Ceo proces evidencije i obračuna je usklađen sa najnovijim zakonskim propisima, kompletno je automatizovan kako u pogledu samog obračuna tako i u formiranju svih potrebnih dokumenata (uključujući i kompenzacije nastale zbog ugovorenih ili dogovorenih pariteta).

Dati modul omogućuje istovremeno praćenje kooperativnih poslova i otkupa po više kultura (žito, soja, kukuruz, itd...) gde su takođe uvedene dodatne funkcionalnosti za mlinarske kompanije uključujući tzv. Ušur.

Sam obračun obuhvata:
- Uvid u stanje primljenih poljoprivrednih dobara ( VAGA )
- Uvid u vanbilansno stanje kooperanta
- Uvid u obaveze poljoprivrednika na osnovu ugovora o kooperaciji i pariteta (ako je
  osnov obračuna kooperacija)
- Odluku šta da se radi sa obračunskom količinom: staviti na čuvanje, ostaviti za robnu
  razmenu (ušur), sušiti ili otkupiti
- Program daje razliku koja je predmet obračuna a koja dalje može : biti otkupljena,  
  predata na uslužno čuvanje, predata na uslužno sušenje ili predmet robne razmene kao   
  što je tzv. Ušur.

Pored automatskog generisanja svih zakonom definisanih dokumenata program generiše i kompenzaciona dokumenta (nastaju zbog ugovorenih ili dogovorenih pariteta) kao i nalog za RUC i PDV priznanicu,što naše rešenje razlikuje od konkurentskih.

Ovim rešenjem obezbeđujete sebi prednost u radu, pošto u svakom trenutku, imate kompletan uvid u stanje medusobnih obaveza ( kako finansijski tako i količinski) kao i
obavljenih poslova između vas i poljoprivrednog proizvođača, čime sebi obezbeđujete tačnost i brz odziv na zahtev poljoprivrednog proizvođača.

 

 

Pretraga