VESTI

Integrisan rad benzinskih pumpi u naš ERP sistem

ComData je proširila ponudu svog ERP sistema, integrisanjem poslovanja rada benzinskih pumpi u svoj ERP sistem kao novi podmoduo u okviru maloprodajnog modula.

Integrisan rad benzinskih pumpi u naš ERP sistem

ComData je proširila ponudu svog ERP sistema, integrisanjem poslovanja rada benzinskih pumpi u svoj ERP sistem kao novi podmoduo u okviru maloprodajnog modula.

Dati moduo obuhvata sledeće funkcionalnosti:

Ceo sistem je integrisan u naš ERP sistem, čime je omogućena integracija sa knjigovodstvom i zakonom definisanim evidencijama.

Pretraga