VESTI

Foner

ComData razvila novu verziju programa za praćenje i evidenciju telefonskih poziva Foner oslonjen na framework razvijen od strane razvojnog tima ComData za potrebe razvoja svog ERP sistema.

Foner
ComData razvila novu verziju programa za praćenje i evidenciju telefonskih poziva Foner oslonjen na framework razvijen od strane razvojnog tima ComData za potrebe razvoja svog ERP sistema.
Pretraga