VESTI

ERP sistem obogaćen

ERP sistem obogaćen sa modulima za planiranje potreba materijala (MRP) kao i planiranje potreba kapaciteta sa terminiranjem (CRP), a u cilju obračuna iskorišćenja kapaciteta proizvodnje.

ERP sistem obogaćen
ERP sistem obogaćen sa modulima za planiranje potreba materijala (MRP) kao i planiranje potreba kapaciteta sa terminiranjem (CRP), a u cilju obračuna iskorišćenja kapaciteta proizvodnje.
Pretraga