VESTI

Budžet

ComData je posle 12 godina rada sa DOS verzijom programa praćenja i planiranja Budžeta grada Novog Sada isporučila novu verziju programa Budžet gradskoj upravi grada Novog Sada za njihovo planiranje i praćenje raspodele finansijskih sredstava (Budžeta). Program je oslonjen na framework razvijen od strane razvojnog tima ComData za potrebe razvoja svog ERP sistema.

Budžet
ComData je posle 12 godina rada sa DOS verzijom programa praćenja i planiranja Budžeta grada Novog Sada isporučila novu verziju programa Budžet gradskoj upravi grada Novog Sada za njihovo planiranje i praćenje raspodele finansijskih sredstava (Budžeta). Program je oslonjen na framework razvijen od strane razvojnog tima ComData za potrebe razvoja svog ERP sistema.
Pretraga