VESTI

Ambulanta i stacionarno lečenje

ComData obogatila svoj ERP sistem modulima za praćenje i rad zdravstvenih ustanova sekundarne delatnosti uključujući kako ambulatno tako i stacionarno lečenje . Dati moduli instalisani u zdravstvenoj ustanovi za lečenje reumatološkoh bolesti "Jodna Banja" Novi Sad.

Ambulanta i stacionarno lečenje

ComData je obogatila svoj ERP sistem modulima za praćenje i rad zdravstvenih ustanova sekundarne delatnosti uključujući ambulatno i stacionarno lečenje .

Dati modul obuhvata:
Pretraga