O NAMA

Q&A - NAJČEŠĆA PITANJA

Odgovori na najčešća pitanja vezana za uslove rada, benefite, usavršavanja...

USLOVI RADA I BENEFITI

USLOVI RADA I BENEFITI

Edukacija zaposlenih
Da li zaposlene obučavate u okviru firme, da li uče od iskusnijih kolega ili idu na obuke?
Kako je organizovano usavršavanje zaposlenih?
Na koji način ulažete u stručno usavršavanje zaposlenih?

Kompanija ComData radi na aktivnim edukacijama za developere. Sprovodimo interne i eksterne obuke zaposlenih. Naši zaposleni drže obuke studentima na praksi, svojim kolegama, i kao gostujući predavači na obrazovnim institucijama. Postoji pretplata na komercijalne online platforme za učenje. Naši zaposleni gostuju na seminarima i konferencijama u zemlji i imaju plaćena putovanja u inostranstvo radi usvajanja business logike klijenata.

Prekovremeni rad, zamena za slobodne dane

Naš poslovni model ne podrazumeva prekovremeni rad. U poslednjih 8 godina, to se desilo 3 puta, zbog fiksnih rokova vezanih za sajamske izložbe. Ako postoji potreba za prekovremenim radom, on se posebno evidentira i plaća.

Da li se radi prekovremeno?

NE. Naš poslovni model ne podrazumeva prekovremeni rad. U poslednjih 8 godina, to se desilo 3 puta, zbog fiksnih rokova vezanih za sajamske izložbe. Ako postoji potreba za prekovremenim radom, on se posebno evidentira i plaća.

 

Parking

Zahvaljujući dobro odabranoj lokaciji, imamo dovoljno mesta na sopstvenom parkingu, dobru komunikaciju i brz pristup ključnim saobraćajnicama i infrastrukturi. Ipak, veliki broj naših zaposlenih bira da na posao dolazi biciklom ili električnim trotinetom.

Naknada putnih troškova

Plaćeni putni troškovi trebalo bi da su standard poslovanja za svaku kompaniju.

Klizno radno vreme

Kompanija omogućava klizno radno vreme sa početkom između 7 i 10 časova , uz osmočasovni rad i pauzu za odmor.

Rad van kancelarije
Postoji li mogućnost rada od kuće?

Pokušavamo da napravimo dobru atmosferu i zbog toga naši zaposleni kažu "Veruj mi, ponekad bih došao i nedeljom, jer mi je bolje nego kod kuće." Ipak, kao i sve IT kompanije, praktikujemo hibridni način rada.

Besplatne grickalice, topli i hladni napici. Povremeni zajednički ručkovi, voće i slatkiši.

Kodeks oblačenja

Neformalno oblačenje je standard u IT industriji koji i mi pratimo.

Timska druženja

U našoj kompaniji posao, pa i druženje se bazira na principu malih timova i ne forsiramo "evente" i "compulsory team building practices".
Sa 8 sati radnog vremena koliko provodimo na poslu, preostaje nam dovoljno vremena da sa svojim kolegama organizujemo košarku, fudbal, školu plesa, vožnju bicikla, pecanje...

Sportske aktivnosti

Kompanija uglavnom zapošljava senior programere a najčešći sportovi koje oni praktikuju su odvoženje i dovoženje dece na razne sportske aktivnosti.

Kompanija se nalazi u sistemu FitPass koji zaposlenima omogućuje da se bave sportskim i rekreativnim aktivnostima u skladu sa svojim preferencijama.

Hoću li biti okružen seniorima u timu?

Kompanija ComData najčešće zapošljava senior i medior programere. (Oko 90%  zaposlenih su mediori i seniori).
Ukoliko sebe ne smatrate za seniora, sigurno ćete imati makar jednog senior developera u timu.

Radite li outsourcing ili razvijate sopstvena rešenja?

Kompanija ComData je Software Solution provider za kompleksna ICT rešenja i bavi se razvojem softvera za sopstvene potrebe i za potrebe stranih partnera.
Više o našim projektima možete videti na stranici: https://www.comdata.nordnet.co.rs/software-development/

Koja je veličina tima?

3-10 software developera u timu sa ravnom organizacionom strukturom.

Stipendirate li svoje zaposlene?

DA.

Kako su timovi struktuirani?

Mali timovi, od 3-10 developera, po Agile-SCRUM metodologiji, uz dnevni kontakt sa partnerima iz inostranstva i dvonedeljne sprintove.

Koje alate koristite? Da li postoje neka ograničenja?

Izbor alata zavisi od konkretnog partnera i njegovih zahteva.
Kompanija ili partner obezbeđuju legalni softver za razvoj i nije dozvoljena neautorizovana instalacija softvera iz bezbednosnih razloga.

Koje tehnologije koristite?

Različiti timovi koriste različite programske jezike, alate i tehnologije.
Najveći udeo imaju C#, .NET, JavaScript, Angular, React, Java, C/C++ programeri.

Na koje načine motivišete vaše zaposlene?

Ulaganjem u razvoj i edukaciju zaposlenih, poštovanjem njihovog ličnog i profesionalog integriteta i adekvatnom zaradom.

Koje metodologije razvoja softvera koristite?

Agile-SCRUM. (Da, znamo da je SCRUM frejmvork, a ne metodologija :-) )

Da li ću raditi na razvoju novog softvera ili na održavanju postojećeg?

Kompanija je posvećena isključivo razvoju novog softvera, (ili unapređene verzije starog softvera ili metodologije, uz kontrolu kvaliteta rada). Pre početka svakog novog projekta usaglašavaju se stavovi klijenata i developera o izboru tehnologije i alata, inputu, outputu i funkcionalnosti softvera.

Da li ću imati direktan kontakt sa klijentima?

Da, po Agile-SCRUM frameworku, imaćete dnevne i dvonedeljne sastanke sa stranim partnerima, članovima vašeg tima.

Koji je broj dana godišnjeg odmora?

23, u skladu sa postojećim zakonom o radu. Dodatni dani se dobijaju u skladu sa radnim stažom i doprinosom poslovanju kompanije.

Team space ili open space?

Rad je organizovan u kancelarijama sa 3-9 članova tima i radom od kuće.

Ukoliko je potrebno putovati zbog posla koliko se mesečno putuje izraženo u procentima?

Putovanja u inostranstvo se organizuju zbog stručnog usavršavanja i usvajanja business logike klijenata na početku novih projekata i eventualno, na svakih 6-12 meseci.

 

COVID-19 info

COVID-19 info

Plan preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad i sprečavanje pojave i širenja epidemije

Opšte informacije i preporuke

 U cilju pravilnog obaveštavanju zaposlenih o rizicima od pandemije i prevencije širenja zaraznih bolesti ovim Planom su objedinjene i definisane prethodno donete mere Poslodavca i preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, PKS i  SZO.

 Sve dostupne i aktuelne informacije o merama i postupcima za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, koji sadrže informaciju o simptomima zarazne bolesti biće jasno istaknute na oglasnoj tabli preduzeća, kod info pulta i u trpezariji; na web sajtu kompanije i/ili dostavljene elektronskim putem na e-mail adresu zaposlenog.

 Redovno se informišite o aktuelnim merama i preporukama Vlade Republike Srbije, Kriznog štaba za prevenciju KOVID-19, Ministarstva zdravlja i zdravstvenih radnika, i kompanije, na sledećim internet adresama:

 Dodatni materijal

 ZAPOSLENIMA SE POČEV OD 1.04.2020. OMOGUĆAVA RAD OD KUĆE, ili u kancelarijama poslodavca, po izboru, u dogovoru sa Team leaderom, HR službom i Direktorom preduzeća.

 U slučaju rada od kuće, obavezna je u upotreba aplikacije za evidenciju rada od kuće dostupna na adresi https://remotework.hr.comdata.rs .


 Preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zaraznih bolesti

 Molimo vas da u cilju sprečavanja zaražavanja i prenošenja infekcije u Republici Srbiji,

ali i u cilju zaštite vašeg zdravlja, i zdravlja vaših kolega preduzmete sledeće mere:

 • smanjite kontakte sa drugim osobama u domaćinstvu, na radnom mestu ili na javnim mestima;
 • često perite ruke sapunom i vodom (u trajanju najmanje 20 sekundi) ili koristite sredstvo za dezinfekciju na bazi 70% alkohola;
 • izbegavajte dodirivanje lica, usta, nosa i očiju;
 • izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome infekcije organa za disanje (povišena temperatura, kijavica, kašalj, curenje iz nosa, otežano disanje ili drugo), uključujući i članove vašeg domaćinstva;
 • izbegavajte pozdravljanje rukovanjem ili ljubljenjem, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje jednog metra;
 • koristite maske koje prekrivaju nos i usta kada boravite u zatvorenim prostorijama; i na otvorenom ako niste u mogućnosti da održite distancu od najmanje 2 metra
 • često provetravajte prostorije u kojima boravite;
 Obaveze zaposlenog pri ulasku u kompaniju
 • Poštuju se procedure ulaska i izlaska u prostorije poslodavca, koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom procesa rada.
 • Evidencija ulazaka i izlazaka zaposlenih vrši se elektronskim putem, upotrebom tagova.
 • Pri ulasku u kompaniju obavezno je dezinfikovanje ruku sredstvom koje se nalazi kod ulaznih vrata.
 • Pri ulasku u kompaniju obavezna je dezinfekcija obuće.
 • Zadužuju se zaposleni da najkraćim mogućim putem idu od ulaznih vrata ka kancelarijama, toaletima, trpezariji. Zabranjuje se bespotrebno posećivanje drugih kancelarija.
 Obaveze zaposlenog u toku radnog vremena
 • Zabranjuje se boravak više od 5 osoba u jednoj prostoriji do daljnjeg.
 • U toku rada, obavezna je pravilna upotreba maske (preko nosa, usta i brade) (detaljna uputstva  su u priloženom materijalu)
 • Online sastanci se do daljnjeg vode iz kancelarije zaposlenog, a ne u skajp sobama.
 • Nalaže se svim zaposlenima (i onima koji rade od kuće, i onima koji svoje dužnosti obavljaju u kancelarijama, da redovno, na svaka 2 sata ili češće (po potrebi) vrše provetravanje prostorija u kojima se nalaze.
 • Na početku i na kraju radnog vremena potrebno je obaviti dezinfekciju radnog prostora i opreme. Za potrebe dezinfekcije i održavanja higijene radnog prostora obezbeđene su dovoljne količine srdedstava za higijenu i dezinfekciju. U slučaju nedostatka istih, obratiti se radniku na info pultu. U okviru održavanja higijene radnog mesta, zaposleni su dužni da svoje radno mesto i opremu dezinfikuju papirnim ubrusima i sredstvom za dezinfekciju koji se nalaze u svim kancelarijama.

 Zaposleni je obavezan da:

 • sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi sačuvao svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih zaposlenih;
 • namenski koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuje, da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje kao i bezbednost i zdravlje drugih lica;
 • dodatno brine o svojoj higijeni tako što će redovno i pravilno prati ruke; (detaljno uputstvo je u priloženom materijalu i u obliku video snimka na sajtu kompanije)
 • ličnu odeću drži odvojenu od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog odela;
 • pre početka rada pregleda svoje radno mesto uključujući i sredstva za rad koja koristi, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih nedostataka izvesti radnika na info pultu ili drugo ovlašćeno lice;
 • pre napuštanja radnog mesta, da radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene (sprovođenje dezinfekcije radnog stola i opreme) ;
 • u skladu sa svojim saznanjima, odmah obavesti poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih;
 • sarađuje sa poslodavcem i licem zaduženim za sprovođenje kontrole i mera prevencije kako bi se sprovele dodatne neophodne mere.
 Obaveze zaposlenog u slučaju pojave simptoma COVID-19
 • Zaposleni je obavezan da obavesti poslodavca ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice;
 • ako osetite simptome infekcije organa za disanje (povišena temperatura, kijavica, kašalj, curenje iz nosa, otežano disanje ili drugo), odmah stavite masku preko usta i nosa, pojačate higijenu ruku (pranje toplom vodom i sapunom), izbegavajte kontakte sa drugim osobama, koristite maramicu kad kijate ili kašljete,
 • na internet adresi https://covid19.rs popunite test za samoprocenu simptoma i postupite prema uputstvima
 • ako osetite neke od opisanih simptoma, obavestite HR službu i Direktora preduzeća, a nakon toga  pozovite telefonom epidemiologa instituta ili zavoda za javno zdravlje nadležnog za područje u kome boravite. Od epidemiologa ćete dobiti uputstva o daljim postupcima.
 • organizuje se stroga kontrola kretanja zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji je zaražen; Zaposleni koji su radili u istim prostorijama sa osobom koja je zaraže
 • kontakti zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je boravio zaposleni koji je zaražen sa drugim zaposlenima se svode na nužne uz propisane mere zaštite;
 • primenjuju se sve druge mere po preporuci epidemiologa.

 

Izvori:

 • COVID9-19.rs
 • Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
 • Institut za javno zdravlje Republike Srbije Milan Jovanović Batut
 • Institut za javno zdravlje AP Vojvodine
 • Lekarska komora Srbije
 • Svetska zdravstvena organizacija

 

Pretraga