ERP

IIS PROIZVODNJA

Pouzdano ERP rešenje za vođenje poslovanja malih, srednjih i velikih proizvodnjih preduzeća.
Respektabilne kompanije u domaćem i stranom vlasništvu odlučile su se za ovaj softverski paket jer su sigurne u njegovu pouzdanost, lakoću rukovanja i preciznost.

IIS PROIZVODNJA

Pouzdano ERP rešenje za vođenje poslovanja malih, srednjih i velikih proizvodnih preduzeća.

Respektabilne kompanije u domaćem i stranom vlasništvu odlučile su se za ovaj softverski paket jer su sigurne u njegovu pouzdanost, lakoću rukovanja i preciznost.

IIS ERP sistem koji se primenjuje u zahtevnim proizvodnim preduzećima u domaćem i stranom vlasništvu na tržištima jugoistočne Evrope. Oprobano i dokazano rešenje.

Modul proizvodnja vam donosi oprobani know-how i iskustvo u radu i potrebama proizvodnih preduzeća iz različitih delatnosti i obima željenih evidencija gde svaka uključuje strukturnu sastavnicu, normativ, radni nalog, operacionu listu, radnu listu kao i ceo tehnološki postupak u procesu proizvodnje sa uključenom kontrolom kvaliteta od nabavke do isporuke krajnjem kupcu.

IIS ERP se podešava i usklađuje prema Vašoj organizacionoj šemi i evidencionim kapacitetima u svim fazama proizvodnog ciklusi, što znači da se pojedinačni podsistemi mogu dodavati ili isključivati uz dodatno podešavanje Vašim organizacionim specifičnostima i zahtevima.

Proizvodni modul se sastoji iz četiri podmodula:

1. Planiranje proizvodnje za različite periode na nivou: godine i radnog naloga
2. Evidentiranje svih procesa vašeg poslovanja i proizvodnje. Posedujemo i opciju
evidentiranja svih procesa u realnom vremenu.
3. Obračun cene koštanja gotovog proizvoda i poluproizvoda
4. Integrisano Pogonsko i Finansijsko knjigovodstvo

Pored uobičajenih modula potrebnih svakom knjigovodstvenom programu, ističemo modul: Pogonsko knjigovodstvo (u daljem: POGK - Klasa 9) je poseban modul i sastavni deo našeg ERP sistema.

Posebno smo se specijalizovali za proizvodnju u sledećim sektorima: Metalskoj industriji, Prehrambena Industrija, Idustrija Pakovanja i ambalaze, Poljoprivreda, Proizvodnja izolacionog materijala, Proizvodnji đubriva, Proizvodnja brašna i Proizvodnja stočne hrane

Pojedine specifičnosti vezane za proizvodnju:

1. Metalska industrija:
2. Prehrambena industrija
3. Industrija pakovanja i ambalaže
4. Poljoprivreda (Ratarstvo / Kooperacija / Otkup)
5. Proizvodnja izolacionog materijala
6. Proizvodnja đubriva
7. Proizvodnja brašna
8. Proizvodnja stočne hrane

Implementirana su rešenja za komunikaciju sa:

Postoji mogućnost za integrisanjem komunikacije sa eventualnim drugim sistema - po zahtevu i dogovoru klijentom.

 

IIS PROIZVODNJA

Pouzdano ERP rešenje za vođenje poslovanja malih, srednjih i velikih proizvodnjih preduzeća.
Respektabilne kompanije u domaćem i stranom vlasništvu odlučile su se za ovaj softverski paket jer su sigurne u njegovu pouzdanost, lakoću rukovanja i preciznost.

IIS AGRO PLUS ERP

Pouzdano i dokazano ERP rešenje koje pokriva sve aspekte rada u poljoprivrednoj proizvodnji.

KOOPERACIJA, OTKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA; KOMPENZACIJA

IIS ERP RETAIL +

Sveobuhvatni ERP sistem koji obuhvata celokupne aktivnosti vezano za trgovinu na malo

IIS KNJIGOVODSTVO

IIS ERP paket namenjen za vođenje knjigovodstva u malim, srednjim i velikim preduzećima.

IIS OBRAČUN ZARADA

Kompletno rešenje za evidenciju, planiranje i obračun zarada

IIS WebBI ALAT ZA IZVEŠTAVANJE

IIS Web BI je modul za izveštavanje  u okviru IIS ERP poslovnog softvera.
U sebi zadrži set najpotrebnijih i najčešće traženih podataka i grafičkih izveštaja namenjenih vlasnicima kompanija, finansijskom direktoru i top menadžmentu.

IIS HEALTH & HOSPITALITY ERP

ERP sistem prilagođen potrebama menadžmenta u medicini, zdravstvenog i banjskog turizma.

IIS modul POGONSKO KNJIGOVODSTVO - KLASA 9

IIS modul FINANSIJSKI KONTROLING

Modul finansijskog kontrolinga se bavi analizom finansijskih izveštaja i jedan je od osnovnih alata koji omogućava menadžmentu preduzeća postizanje finansijskih ciljeva.

IIS modul FINANSIJE I GLAVNA KNJIGA

Finansijsko poslovanje sa Glavnom knjigom i izveštajima iz Glavne knjige.

IIS modul POSLOVNA SARADNJA

IIS modul CARINSKI MAGACIN

Modul obuhvata kompletno praćenje toka kretanja robe uvezene iz inostranstva; njeno zaprimanje u carinski magacin nakon uvoza, kao i reeksport odnosno carinjenje pri prenosu u drugi magacin

IIS modul KOMERCIJALA

Jedan od ključnih modula IIS ERP sistema

IIS modul VELEPRODAJA

IIS modul LIKVIDATURA

Dinarsko i devizno poslovanje poslovnih partnera sa izveštajima o stanju kupaca i dobavljača, sa podrškom za e-banking.

IIS modul OBRAČUN PDV

IIS modul EVIDENCIJA TROŠKOVA

Modul koji obezbeđuje dodatnu i naknadnu evidenciju svih Vaših troškova sa troslojnom analitikom i bogatim sistemom izveštavanja

IIS modul MAGACINSKO POSLOVANJE

IIS modul VANBILANSNA EVIDENCIJA

Evidencija o vanbilansnom prometu robe sa svim njenim dokumentima i izveštajima

IIS modul MAŠINE I ALATI

Modul evidencije opreme, mašina, alata, merila, sklopova i opreme sa evidencijom zastoja, kvarova, redovnog i preventivnog održavanja.

IIS modul TRANSPORT

IIS modul KONTROLA KVALITETA

Modul preko koga možete samostalno definisati elemente i procedure (dokumenta) kontrole kvaliteta.

IIS modul OSNOVNA SREDSTVA

Evidencija osnovnih sredstava sa uključenim evidencijama promena , knjigovodstvenim i poreskim obračunima amortizacije i obračunom poreza na imovinu

IIS modul PROIZVODNJA ĐUBRIVA

Poseban modul praćenja, evidencije i izveštavanja, usklađen sa specifičnostima proizvodnje Mineralnih đubriva

Pretraga