ERP

IIS modul VELEPRODAJA

IIS modul VELEPRODAJA

Modul veleprodaje kao sastavni deo IIS ERP poslovnog sistema je proizvod koji prati i kontroliše sve tokove u okviru veleprodaje.
Ovaj modul integriše grupe funkcionalnosti koje putem automatskih procesa olakšava rad u sistemu i obezbeđuje kako sve zakonski propisane obrasce i izveštaje, tako i interne.

Modul veleprodaja kao centralni modul IIS ERP sistema i samog komercijalnog podsistema omogućava kompletno upravljanje magacinima, ulazu i izlazu robe.

Bitnije funkcionalnosti koje su implementirane u modulu veleprodaje su sledeće:

Modul Veleprodaja je usko povezan sa velikim brojem izveštaja o prometu i stanju robe kao i zakonski decinisanom evidencijom kao što je KEP knjiga. Naš modul veleprodaje takođe ostvaruje i vezu sa vašim B2B portalom tj. automatskim preuzimanjem porudžbenica i generisanjem dokumenata.

Kako bi se obezbedio kvalitetno i kvalitativno izveštavanje, modul veleprodaje vodi brigu o stanju zaliha kako jedinačno tako i po tzv. Sortimentu, raspoloživoj i rezervisanoj količini zaliha, minimalnoj i maksimalnoj količini, prometu robe u tranzitu, reversima i reklamiranoj količini.

Naš modul maloprodaje prepoznaje i sistem popusta i akcija kao procesa promocije i afirmacije firme na samom tržištu. Sistem popusta je moguće definisati na nivou robe i partnera. Takođe, sistem popusta može biti periodični i u zavisnosti od prometa datog partnera.
Veleprodajni modul vodi brigu i o zakonskim popisima samih dokumenata tako npr. vodi se briga o limitiranosti kupaca, težini tovara transportnih sredstava itd.

IIS modul veleprodaje radi dvojako, po sistemu prosečnih cena i prodajnih cena, a razlikuje i dinarsko i devizno poslovanje.
Dokumenta kreirana u modulu veleprodaje moguće je i automatski knjižiti u finansijskom delu.

IIS modul VELEPRODAJA

IIS PROIZVODNJA

Pouzdano ERP rešenje za vođenje poslovanja malih, srednjih i velikih proizvodnjih preduzeća.
Respektabilne kompanije u domaćem i stranom vlasništvu odlučile su se za ovaj softverski paket jer su sigurne u njegovu pouzdanost, lakoću rukovanja i preciznost.

IIS AGRO PLUS ERP

Pouzdano i dokazano ERP rešenje koje pokriva sve aspekte rada u poljoprivrednoj proizvodnji.

KOOPERACIJA, OTKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA; KOMPENZACIJA

IIS ERP RETAIL +

Sveobuhvatni ERP sistem koji obuhvata celokupne aktivnosti vezano za trgovinu na malo

IIS KNJIGOVODSTVO

IIS ERP paket namenjen za vođenje knjigovodstva u malim, srednjim i velikim preduzećima.

IIS OBRAČUN ZARADA

Kompletno rešenje za evidenciju, planiranje i obračun zarada

IIS WebBI ALAT ZA IZVEŠTAVANJE

IIS Web BI je modul za izveštavanje  u okviru IIS ERP poslovnog softvera.
U sebi zadrži set najpotrebnijih i najčešće traženih podataka i grafičkih izveštaja namenjenih vlasnicima kompanija, finansijskom direktoru i top menadžmentu.

IIS HEALTH & HOSPITALITY ERP

ERP sistem prilagođen potrebama menadžmenta u medicini, zdravstvenog i banjskog turizma.

IIS modul POGONSKO KNJIGOVODSTVO - KLASA 9

IIS modul FINANSIJSKI KONTROLING

Modul finansijskog kontrolinga se bavi analizom finansijskih izveštaja i jedan je od osnovnih alata koji omogućava menadžmentu preduzeća postizanje finansijskih ciljeva.

IIS modul FINANSIJE I GLAVNA KNJIGA

Finansijsko poslovanje sa Glavnom knjigom i izveštajima iz Glavne knjige.

IIS modul POSLOVNA SARADNJA

IIS modul CARINSKI MAGACIN

Modul obuhvata kompletno praćenje toka kretanja robe uvezene iz inostranstva; njeno zaprimanje u carinski magacin nakon uvoza, kao i reeksport odnosno carinjenje pri prenosu u drugi magacin

IIS modul KOMERCIJALA

Jedan od ključnih modula IIS ERP sistema

IIS modul LIKVIDATURA

Dinarsko i devizno poslovanje poslovnih partnera sa izveštajima o stanju kupaca i dobavljača, sa podrškom za e-banking.

IIS modul OBRAČUN PDV

IIS modul EVIDENCIJA TROŠKOVA

Modul koji obezbeđuje dodatnu i naknadnu evidenciju svih Vaših troškova sa troslojnom analitikom i bogatim sistemom izveštavanja

IIS modul MAGACINSKO POSLOVANJE

IIS modul VANBILANSNA EVIDENCIJA

Evidencija o vanbilansnom prometu robe sa svim njenim dokumentima i izveštajima

IIS modul MAŠINE I ALATI

Modul evidencije opreme, mašina, alata, merila, sklopova i opreme sa evidencijom zastoja, kvarova, redovnog i preventivnog održavanja.

IIS modul TRANSPORT

IIS modul KONTROLA KVALITETA

Modul preko koga možete samostalno definisati elemente i procedure (dokumenta) kontrole kvaliteta.

IIS modul OSNOVNA SREDSTVA

Evidencija osnovnih sredstava sa uključenim evidencijama promena , knjigovodstvenim i poreskim obračunima amortizacije i obračunom poreza na imovinu

IIS modul PROIZVODNJA ĐUBRIVA

Poseban modul praćenja, evidencije i izveštavanja, usklađen sa specifičnostima proizvodnje Mineralnih đubriva

Pretraga