ERP

IIS modul MAGACINSKO POSLOVANJE

IIS modul MAGACINSKO POSLOVANJE

Modul koji se odnosi samo na praćenje stanja zaliha u materijala u realnom vremenu.
Modul magacinsko poslovanje je deo IIS sistema koji se vodi isključivo u magacinu po količinama tako što se prati ulaz i izlaz robe.

Bitan deo sistema magacinskog poslovanja je prepoznavanje sistema sortimenta, tj. unos robe po barkodu. Takođe, radi lakšeg i bržeg unosa podataka, program omogućava i unos robe i materijala u tzv. alternativnim jedinicama mere kao što su kutija, boks, gajba i sl.
Dati modul je integrisan i u ostalim modulima tako da postoji mogućnost automatskog kreiranja dokumenata i za ostale module kao i samog preuzimanja magacinskih dokumenata u ostale module.

Modul magacinskog poslovanja u sebi integriše dokumente kao što su:

Naš modul magacinskog poslovanja omogućava i praćenje robe po serijskim brojevima, barkodovima, magacinima kao i samoj prodaji i nabavci robe.

Izveštaji kao bitan deo svakog modula su sastavni deo i magacinskog poslovanja. Neki od izveštaja su lager robe, lager robe na dan, promet po reversima, kartica kupca, kartica po partijama (lotovima), prodaja po sortimentu i dr.

Naš modul magacinskog poslovanja prati robu u realnom vremenu kako bi se omogućilo nesmetano i adekvatno reagovanje potrebama proizvodnje i prodaje.

Bitna osobina modula je i mogućnost upotrebe ručnih terminal za obavljanje automatskih inventara ali i za postupak prijema i otpreme robe.

Implementirana su rešenja za komunikaciju sa:

Postoji mogućnost za integrisanjem komunikacije sa eventualnim drugim sistema - po zahtevu i dogovoru klijentom.

IIS modul MAGACINSKO POSLOVANJE

IIS PROIZVODNJA

Pouzdano ERP rešenje za vođenje poslovanja malih, srednjih i velikih proizvodnjih preduzeća.
Respektabilne kompanije u domaćem i stranom vlasništvu odlučile su se za ovaj softverski paket jer su sigurne u njegovu pouzdanost, lakoću rukovanja i preciznost.

IIS AGRO PLUS ERP

Pouzdano i dokazano ERP rešenje koje pokriva sve aspekte rada u poljoprivrednoj proizvodnji.

KOOPERACIJA, OTKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA; KOMPENZACIJA

IIS ERP RETAIL +

Sveobuhvatni ERP sistem koji obuhvata celokupne aktivnosti vezano za trgovinu na malo

IIS KNJIGOVODSTVO

IIS ERP paket namenjen za vođenje knjigovodstva u malim, srednjim i velikim preduzećima.

IIS OBRAČUN ZARADA

Kompletno rešenje za evidenciju, planiranje i obračun zarada

IIS WebBI ALAT ZA IZVEŠTAVANJE

IIS Web BI je modul za izveštavanje  u okviru IIS ERP poslovnog softvera.
U sebi zadrži set najpotrebnijih i najčešće traženih podataka i grafičkih izveštaja namenjenih vlasnicima kompanija, finansijskom direktoru i top menadžmentu.

IIS HEALTH & HOSPITALITY ERP

ERP sistem prilagođen potrebama menadžmenta u medicini, zdravstvenog i banjskog turizma.

IIS modul POGONSKO KNJIGOVODSTVO - KLASA 9

IIS modul FINANSIJSKI KONTROLING

Modul finansijskog kontrolinga se bavi analizom finansijskih izveštaja i jedan je od osnovnih alata koji omogućava menadžmentu preduzeća postizanje finansijskih ciljeva.

IIS modul FINANSIJE I GLAVNA KNJIGA

Finansijsko poslovanje sa Glavnom knjigom i izveštajima iz Glavne knjige.

IIS modul POSLOVNA SARADNJA

IIS modul CARINSKI MAGACIN

Modul obuhvata kompletno praćenje toka kretanja robe uvezene iz inostranstva; njeno zaprimanje u carinski magacin nakon uvoza, kao i reeksport odnosno carinjenje pri prenosu u drugi magacin

IIS modul KOMERCIJALA

Jedan od ključnih modula IIS ERP sistema

IIS modul VELEPRODAJA

IIS modul LIKVIDATURA

Dinarsko i devizno poslovanje poslovnih partnera sa izveštajima o stanju kupaca i dobavljača, sa podrškom za e-banking.

IIS modul OBRAČUN PDV

IIS modul EVIDENCIJA TROŠKOVA

Modul koji obezbeđuje dodatnu i naknadnu evidenciju svih Vaših troškova sa troslojnom analitikom i bogatim sistemom izveštavanja

IIS modul VANBILANSNA EVIDENCIJA

Evidencija o vanbilansnom prometu robe sa svim njenim dokumentima i izveštajima

IIS modul MAŠINE I ALATI

Modul evidencije opreme, mašina, alata, merila, sklopova i opreme sa evidencijom zastoja, kvarova, redovnog i preventivnog održavanja.

IIS modul TRANSPORT

IIS modul KONTROLA KVALITETA

Modul preko koga možete samostalno definisati elemente i procedure (dokumenta) kontrole kvaliteta.

IIS modul OSNOVNA SREDSTVA

Evidencija osnovnih sredstava sa uključenim evidencijama promena , knjigovodstvenim i poreskim obračunima amortizacije i obračunom poreza na imovinu

IIS modul PROIZVODNJA ĐUBRIVA

Poseban modul praćenja, evidencije i izveštavanja, usklađen sa specifičnostima proizvodnje Mineralnih đubriva

Pretraga