ERP

IIS modul KOMERCIJALA

Jedan od ključnih modula IIS ERP sistema

IIS modul KOMERCIJALA

Veoma bitan deo svakog poslovnog sistema je komercijala. Kao takav, našao se i u našem IIS sistemu.

Komercijala kao modul zauzima veoma bitno mesto u aplikaciji upravo zbog svoje kompleksnosti.

Naš modul maloprodaja prati procese Nabavke, prodaje, reklamacije kao i kontrolu svojih elemenata.

Bitan deo modula komercijale je automatsko kreiranje dokumenata koji imaju sledljivost od samog ugovora ili dokumenta porudžbe ili narudžbe robe i usluga.

Modul komercijala strogo prati sve procese koji se tiču nabavke i prodaje robe, a u krajnjem slučaju i reklamacije. Svaki proces ima svoj životni vek, koji je ispraćen kroz modul komercijala.

Sistem rabata, akcija, cenovnika i Kasa-skonta je implementiran u vidu afirmacije samog preduzeća na tržištu.

U okviru modula komercijala postoje razni dokumenti koji se tiču samog komercijalnog sektora bio to pojedinac ili tim komercijalista. Postoji mogućnost praćenja svakog komercijaliste po ugovorenim poslovima, realizaciji posla kao i o njegovom samom odnosu prema preduzeću.

U okviru sistema nabavke modul komercijala vodi brigu o samoj nabavci robe ili sirovina tako što prati ugovore, narudžbenice, realizaciju ugovora itd.

U okviru sistema nabavke modul komercijale vodi brigu o „dogovoru“ u vezi prodaje robe kao i dokumentima kao što su zahtev za ponudu, porudžbenica, ponuda, profaktura, dispozicije, planiranje isporuke i dr.

Sistem reklamacije kao poseban i veoma bitan deo svake organizacije je razvijen kako bi se pratio proces prodaje i nabavke ukoliko dodje do prekida samog procesa. Takodje, sistem reklamacije se sastoji iz više procesa koji se detaljno prate.

Sva dokumenta koja se kreiraju kroz modul komercijala dalje prate proizvodnju i izlaz robe kako bi se omogućilo nesmetano i ubrzano odvijanje samih procesa.

Izveštaji modula komercijala se odnose na delove samog komercijalnog sektora kao što su pregled ugovora, prijema i otpreme proizvoda, realizacija narudžbina i porudžbina, pregled otpreme po vozačima, izveštaj o planiram i isporučenim količinama.

Sistem automatizma je jedan bitan deo modula komercijala koji se odnosi na automatsko preuzimanje porudžbenica sa vašeg B2B i B2C portala kao i kreiranje narudžbenica. Takođe, modul komercijala je početak u svakom životnom ciklusu procesa prodaje i nabavke, te iz tog razloga dokumenta kreirana u modulu komercijala mogu biti osnova za automatsko kreiranje dokumenata u ostalim modulima našeg IIS sistema.

 Modul obuhvata:

Modul obuhvata i integrisan sistem rabata, cenovnika i KASA-SKONTA čime se postiže automatizacija fakturisanja.

IIS modul KOMERCIJALA

Jedan od ključnih modula IIS ERP sistema

IIS PROIZVODNJA

Pouzdano ERP rešenje za vođenje poslovanja malih, srednjih i velikih proizvodnjih preduzeća.
Respektabilne kompanije u domaćem i stranom vlasništvu odlučile su se za ovaj softverski paket jer su sigurne u njegovu pouzdanost, lakoću rukovanja i preciznost.

IIS AGRO PLUS ERP

Pouzdano i dokazano ERP rešenje koje pokriva sve aspekte rada u poljoprivrednoj proizvodnji.

KOOPERACIJA, OTKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA; KOMPENZACIJA

IIS ERP RETAIL +

Sveobuhvatni ERP sistem koji obuhvata celokupne aktivnosti vezano za trgovinu na malo

IIS KNJIGOVODSTVO

IIS ERP paket namenjen za vođenje knjigovodstva u malim, srednjim i velikim preduzećima.

IIS OBRAČUN ZARADA

Kompletno rešenje za evidenciju, planiranje i obračun zarada

IIS WebBI ALAT ZA IZVEŠTAVANJE

IIS Web BI je modul za izveštavanje  u okviru IIS ERP poslovnog softvera.
U sebi zadrži set najpotrebnijih i najčešće traženih podataka i grafičkih izveštaja namenjenih vlasnicima kompanija, finansijskom direktoru i top menadžmentu.

IIS HEALTH & HOSPITALITY ERP

ERP sistem prilagođen potrebama menadžmenta u medicini, zdravstvenog i banjskog turizma.

IIS modul POGONSKO KNJIGOVODSTVO - KLASA 9

IIS modul FINANSIJSKI KONTROLING

Modul finansijskog kontrolinga se bavi analizom finansijskih izveštaja i jedan je od osnovnih alata koji omogućava menadžmentu preduzeća postizanje finansijskih ciljeva.

IIS modul FINANSIJE I GLAVNA KNJIGA

Finansijsko poslovanje sa Glavnom knjigom i izveštajima iz Glavne knjige.

IIS modul POSLOVNA SARADNJA

IIS modul CARINSKI MAGACIN

Modul obuhvata kompletno praćenje toka kretanja robe uvezene iz inostranstva; njeno zaprimanje u carinski magacin nakon uvoza, kao i reeksport odnosno carinjenje pri prenosu u drugi magacin

IIS modul VELEPRODAJA

IIS modul LIKVIDATURA

Dinarsko i devizno poslovanje poslovnih partnera sa izveštajima o stanju kupaca i dobavljača, sa podrškom za e-banking.

IIS modul OBRAČUN PDV

IIS modul EVIDENCIJA TROŠKOVA

Modul koji obezbeđuje dodatnu i naknadnu evidenciju svih Vaših troškova sa troslojnom analitikom i bogatim sistemom izveštavanja

IIS modul MAGACINSKO POSLOVANJE

IIS modul VANBILANSNA EVIDENCIJA

Evidencija o vanbilansnom prometu robe sa svim njenim dokumentima i izveštajima

IIS modul MAŠINE I ALATI

Modul evidencije opreme, mašina, alata, merila, sklopova i opreme sa evidencijom zastoja, kvarova, redovnog i preventivnog održavanja.

IIS modul TRANSPORT

IIS modul KONTROLA KVALITETA

Modul preko koga možete samostalno definisati elemente i procedure (dokumenta) kontrole kvaliteta.

IIS modul OSNOVNA SREDSTVA

Evidencija osnovnih sredstava sa uključenim evidencijama promena , knjigovodstvenim i poreskim obračunima amortizacije i obračunom poreza na imovinu

IIS modul PROIZVODNJA ĐUBRIVA

Poseban modul praćenja, evidencije i izveštavanja, usklađen sa specifičnostima proizvodnje Mineralnih đubriva

Pretraga