ERP

IIS HEALTH & HOSPITALITY ERP

ERP sistem prilagođen potrebama menadžmenta u medicini, zdravstvenog i banjskog turizma.

IIS HEALTH & HOSPITALITY ERP

ERP sistem prilagođen potrebama menadžmenta u medicini, zdravstvenog i banjskog turizma.

Pored standardnog knjigovodstvenog programa (Robno, Finansijsko, osnovna sredstva i obračuna zarada, razrađeni su i moduli za 

Statistički izveštaji o pregledima po lekarima, regionima, fondovima
Generisanje slobodnih termina za terapije u skladu sa planom rada zdravstvenene ustanove i dužine trajanja pojedine terapije

Software je integrisan sa softverom na nivou Republike Srbije:

Integrisanost sa šifarnicima lekova i usluga Ministarstva zdravlja.
• Izveštaji o hospitalizaciji koji šalje državnom softveru
Integrisan sa IZIS (Integrisani Zdravstveni Informacioni Sistem Republike Srbije) 
Dvosmerna komunikacija sa IZIS, tako da se eliminiše potreba da se podaci popunjavaju odlaskom na portal, već se sve radi u okviru sopstvenog IIS programa koji vrši sinhronizaciju podataka, što olakšava, pojednostavljuje i ubrzava rad doktora pri pregledu.
• IIS HEALTH & HOSPITALITY automatski generiše mesečne fakture o utrošenim lekovima i pruženim uslugama i dostavlja .XML fajl u PIO fond.

IIS HEALTH & HOSPITALITY ERP

ERP sistem prilagođen potrebama menadžmenta u medicini, zdravstvenog i banjskog turizma.

IIS PROIZVODNJA

Pouzdano ERP rešenje za vođenje poslovanja malih, srednjih i velikih proizvodnjih preduzeća.
Respektabilne kompanije u domaćem i stranom vlasništvu odlučile su se za ovaj softverski paket jer su sigurne u njegovu pouzdanost, lakoću rukovanja i preciznost.

IIS AGRO PLUS ERP

Pouzdano i dokazano ERP rešenje koje pokriva sve aspekte rada u poljoprivrednoj proizvodnji.

KOOPERACIJA, OTKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA; KOMPENZACIJA

IIS ERP RETAIL +

Sveobuhvatni ERP sistem koji obuhvata celokupne aktivnosti vezano za trgovinu na malo

IIS KNJIGOVODSTVO

IIS ERP paket namenjen za vođenje knjigovodstva u malim, srednjim i velikim preduzećima.

IIS OBRAČUN ZARADA

Kompletno rešenje za evidenciju, planiranje i obračun zarada

IIS WebBI ALAT ZA IZVEŠTAVANJE

IIS Web BI je modul za izveštavanje  u okviru IIS ERP poslovnog softvera.
U sebi zadrži set najpotrebnijih i najčešće traženih podataka i grafičkih izveštaja namenjenih vlasnicima kompanija, finansijskom direktoru i top menadžmentu.

IIS modul POGONSKO KNJIGOVODSTVO - KLASA 9

IIS modul FINANSIJSKI KONTROLING

Modul finansijskog kontrolinga se bavi analizom finansijskih izveštaja i jedan je od osnovnih alata koji omogućava menadžmentu preduzeća postizanje finansijskih ciljeva.

IIS modul FINANSIJE I GLAVNA KNJIGA

Finansijsko poslovanje sa Glavnom knjigom i izveštajima iz Glavne knjige.

IIS modul POSLOVNA SARADNJA

IIS modul CARINSKI MAGACIN

Modul obuhvata kompletno praćenje toka kretanja robe uvezene iz inostranstva; njeno zaprimanje u carinski magacin nakon uvoza, kao i reeksport odnosno carinjenje pri prenosu u drugi magacin

IIS modul KOMERCIJALA

Jedan od ključnih modula IIS ERP sistema

IIS modul VELEPRODAJA

IIS modul LIKVIDATURA

Dinarsko i devizno poslovanje poslovnih partnera sa izveštajima o stanju kupaca i dobavljača, sa podrškom za e-banking.

IIS modul OBRAČUN PDV

IIS modul EVIDENCIJA TROŠKOVA

Modul koji obezbeđuje dodatnu i naknadnu evidenciju svih Vaših troškova sa troslojnom analitikom i bogatim sistemom izveštavanja

IIS modul MAGACINSKO POSLOVANJE

IIS modul VANBILANSNA EVIDENCIJA

Evidencija o vanbilansnom prometu robe sa svim njenim dokumentima i izveštajima

IIS modul MAŠINE I ALATI

Modul evidencije opreme, mašina, alata, merila, sklopova i opreme sa evidencijom zastoja, kvarova, redovnog i preventivnog održavanja.

IIS modul TRANSPORT

IIS modul KONTROLA KVALITETA

Modul preko koga možete samostalno definisati elemente i procedure (dokumenta) kontrole kvaliteta.

IIS modul OSNOVNA SREDSTVA

Evidencija osnovnih sredstava sa uključenim evidencijama promena , knjigovodstvenim i poreskim obračunima amortizacije i obračunom poreza na imovinu

IIS modul PROIZVODNJA ĐUBRIVA

Poseban modul praćenja, evidencije i izveštavanja, usklađen sa specifičnostima proizvodnje Mineralnih đubriva

Pretraga