ERP

IIS ERP RETAIL +

Sveobuhvatni ERP sistem koji obuhvata celokupne aktivnosti vezano za trgovinu na malo

IIS ERP RETAIL +

IIS RETAIL + paket obuhvata celokupne aktivnosti vezano za trgovinu na malo. U ovaj modul su integrisane grupe funkcionalnosti koje putem automatskih procesa olakšava rad u sistemu maloprodaje i obezbeđuju kako sve zakonski propisane obrasce i izveštaje tako i interne.
Kroz modul maloprodaja se vrši ulaz i izlaz robe kao i pregled ključnih izveštaja u maloprodaji.

Neke od funkcionalnosti koje omogućuje modul su:

Loyalty sistem

Poseban i veoma važan svakog maloprodajnog sistema. Naš loyalty program se oslanja na kartice članova loyalty kluba i svaku prodaju evidentira za datu karticu. Loyalty sistem postoji u više varijacija, kako evidentiranje bodova tako i evidentiranje količine prodate robe na loyalty karticu. Takođe, loyalty sistem prepoznaje popuste na nivou robe, podgrupe robe, grupe robe kao i na celokupni asortiman. Moguće je definisati i popust za članove loyalty kluba kako na celokupan asortiman tako i za grupu robe, podgrupu robe i na nivou same robe. „Rođendanski popust“ kao vid promocije je naročito interesantan. Takođe, moguće je automatsko slanje e-mail i sms obaveštenja loyalty kupcima.

Poklon kartice

Ukoliko postoje kupci koji su neodlučni u odabiru poklona, sistem poklon kartica je pravo rešenje. Poklon kartice predstavljaju kartice sa određenom vrednošću koje su evidentirane u sam sistem. Kupac kupuje poklon karticu, a osoba koja je dobila na poklon karticu je koristi za plaćanje proizvoda ili usluga.


Čekovi

Evidencija čekova je jedan od bitnijih stvari u maloprodaji. Sistem evidencije čekova obuhvata praćenje ulaza čekova kao i njihove realizacije kroz dokument Specifikacija čekova.Na taj način je u svakom trenutku moguće imati pregled čekova po ročnosti, realizaciji i ulazu.

Reklamacija

Proces reklamacije se odvija u više podprocesa i stoga je neophodno pratiti svaki zaseban podproces. Od prijema reklamacije do rešenja reklamacije postoji više faza. Svaku fazu je moguće evidentirati i pratiti u svakom trenutku.

Promocije

Jedna grana marketinga je i promocija, pa tako i grana same maloprodaje. Sistem promocije nudi širok spektar mogućnosti od definisanja popusta za svaku robu tako i za grupu i podgrupu robe.

Akcije

Sistem akcija raspoznaje više vrsta akcija:

Jedna veoma bitna osobina modula maloprodaje je automatizacija što znači da se dokumenta automatski kreiraju, npr. kupac vraća robu, aplikacija automatski kreira dokument Povrat kupca, NI obrazac, umanjuje stanje u blagajni i dr. Takođe, prilikom prodaje odabirom kupca kreira se i gotovinski račun.

Avansna prodaja kao deo maloprodaje se oslanja na dokument avans, tako što se kreira dokument Avans a kada dođe do realizacije prodaje, prodaja se evidentira kao plaćanje avansom.

Modul maloprodaje oslanja se na program KASA koji sadrži grupu funkcionalnosti vezano za sam maloprodajni objekat. Naš program KASA se oslanja na unapred korisnički definisana pravila za određeni maloprodajni objekat.

Kroz program KASA su obezbeđene razne funkcionalnosti kao što je:

IIS Maloprodaja prepoznaje sistem tzv. SORTIMENT što znači da razlikuju klasifikacione osobine artikala koje mogu biti boja, veličina, materijal, dezen itd.

Još jedna veoma bitna osobina modula maloprodaje je sinhronizacija sa web prodajom što znači da se web narudžbine automatski prepoznaju i importuju u sistem maloprodaje koja ih obrađuje i kreira dokumenta bitna za samu maloprodaju.
IIS maloprodaja razvijen je na srpskom, engleskom i albanskom jeziku, a uz jezička podešavanja koristi se i u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini.

IIS ERP RETAIL +

Sveobuhvatni ERP sistem koji obuhvata celokupne aktivnosti vezano za trgovinu na malo

IIS PROIZVODNJA

Pouzdano ERP rešenje za vođenje poslovanja malih, srednjih i velikih proizvodnjih preduzeća.
Respektabilne kompanije u domaćem i stranom vlasništvu odlučile su se za ovaj softverski paket jer su sigurne u njegovu pouzdanost, lakoću rukovanja i preciznost.

IIS AGRO PLUS ERP

Pouzdano i dokazano ERP rešenje koje pokriva sve aspekte rada u poljoprivrednoj proizvodnji.

KOOPERACIJA, OTKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA; KOMPENZACIJA

IIS KNJIGOVODSTVO

IIS ERP paket namenjen za vođenje knjigovodstva u malim, srednjim i velikim preduzećima.

IIS OBRAČUN ZARADA

Kompletno rešenje za evidenciju, planiranje i obračun zarada

IIS WebBI ALAT ZA IZVEŠTAVANJE

IIS Web BI je modul za izveštavanje  u okviru IIS ERP poslovnog softvera.
U sebi zadrži set najpotrebnijih i najčešće traženih podataka i grafičkih izveštaja namenjenih vlasnicima kompanija, finansijskom direktoru i top menadžmentu.

IIS HEALTH & HOSPITALITY ERP

ERP sistem prilagođen potrebama menadžmenta u medicini, zdravstvenog i banjskog turizma.

IIS modul POGONSKO KNJIGOVODSTVO - KLASA 9

IIS modul FINANSIJSKI KONTROLING

Modul finansijskog kontrolinga se bavi analizom finansijskih izveštaja i jedan je od osnovnih alata koji omogućava menadžmentu preduzeća postizanje finansijskih ciljeva.

IIS modul FINANSIJE I GLAVNA KNJIGA

Finansijsko poslovanje sa Glavnom knjigom i izveštajima iz Glavne knjige.

IIS modul POSLOVNA SARADNJA

IIS modul CARINSKI MAGACIN

Modul obuhvata kompletno praćenje toka kretanja robe uvezene iz inostranstva; njeno zaprimanje u carinski magacin nakon uvoza, kao i reeksport odnosno carinjenje pri prenosu u drugi magacin

IIS modul KOMERCIJALA

Jedan od ključnih modula IIS ERP sistema

IIS modul VELEPRODAJA

IIS modul LIKVIDATURA

Dinarsko i devizno poslovanje poslovnih partnera sa izveštajima o stanju kupaca i dobavljača, sa podrškom za e-banking.

IIS modul OBRAČUN PDV

IIS modul EVIDENCIJA TROŠKOVA

Modul koji obezbeđuje dodatnu i naknadnu evidenciju svih Vaših troškova sa troslojnom analitikom i bogatim sistemom izveštavanja

IIS modul MAGACINSKO POSLOVANJE

IIS modul VANBILANSNA EVIDENCIJA

Evidencija o vanbilansnom prometu robe sa svim njenim dokumentima i izveštajima

IIS modul MAŠINE I ALATI

Modul evidencije opreme, mašina, alata, merila, sklopova i opreme sa evidencijom zastoja, kvarova, redovnog i preventivnog održavanja.

IIS modul TRANSPORT

IIS modul KONTROLA KVALITETA

Modul preko koga možete samostalno definisati elemente i procedure (dokumenta) kontrole kvaliteta.

IIS modul OSNOVNA SREDSTVA

Evidencija osnovnih sredstava sa uključenim evidencijama promena , knjigovodstvenim i poreskim obračunima amortizacije i obračunom poreza na imovinu

IIS modul PROIZVODNJA ĐUBRIVA

Poseban modul praćenja, evidencije i izveštavanja, usklađen sa specifičnostima proizvodnje Mineralnih đubriva

Pretraga