NAŠI PROIZVODI

ERP

IIS ERP - 29 GODINA STABILNOSTI, POUZDANOSTI I POVERENJA

ERP

Od 1992 godine kompanija ComData radi na razvoju i implementaciji Integralnog Informacionog Sistema (u daljem tekstu - IIS) namenjenog praćenju poslovanja srednjih i velikih domaćih preduzeća.

IIS je tokom razvoja izrastao u istinski ERP sistem i pokriva sve oblasti poslovanja uključujući:

IIS je do danas instaliran kod velikog broja korisnika, različitih delatnosti od kojih većina predstavljaju vodeće firme u svojoj oblasti poslovanja na teritoriji Srbije (ALPACK Subotica, Coning Beograd, Yugosport Subotica, Office shoes Subotica, Unimet Kać, Krivaja Bačka Topola, Đurđević Pećinci, Agronom Pivnice-Despotovo, Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad (Jodna banja), Banja „Rusanda“ Melenci, ...).

Ono što naš razvoj i rad izdvaja jeste:

Ovde moramo istaći da je naša kompanija tokom razvoja IIS izašla sa nekoliko originalnih i na našem tržištu jedinstvenih rešenja kao što su:

Gore pomenuta programska rešenja su proistekla u periodu našeg sopstvenog razvoja i međusobne saradnje sa korisnicima naših usluga što je osnov naše poslovne politike.

Sva naša programska rešenja su realizovana u skladu sa važećim propisima koji regulišu oblast poslovanja. Pojedinačni podsistemi su upravljani parametrima što obezbeđuje visok stepen nezavisnosti od promena u zakonskoj regulativi-propisima.

Pretraga