Korisnici FONER programskog paketa su:

 • Arhiv Vojvodine, Novi Sad
 • DDOR, Novi Sad
 • Enol, Novi Sad
 • ICT Tower, Beograd
 • JK URBANIZAM - Novi Sad
 • Jugoinspekt - Novi Sad
 • Hotel Drina, Bijeljina
 • Hotel Kardial - Teslic, Republika Srpska
 • Hotel Radon Plaza, Sarajevo
 • Hotel Sajam - Novi Sad
 • Hotel Splendido, Prčanj
 • Hotel Stari Krovovi, Veternik
 • Hotel Šumadija, Rača
 • Hotel Vojager, Novi Sad
 • LAFARGE BFC - Beočin
 • Microsoft support centar, Beograd
 • Motel Majevička kuća, Brčko
 • Motel MIG - Pale, Republika Srpska
 • Morava Osiguranje - Beograd
 • Medicinski Fakultet, Beograd
 • Metro obuća, Vrbas
 • Messer Tehnogas A.D. -Beograd
 • NIS Naftagas Poslovna zgrada - Novi Sad
 • NIS Naftagas - Bečej
 • NIS Naftagas Odmaralište - Zlatibor
 • NIS Naftagas Odmaralište - Bečići
 • NOVKABEL Održavanje - Novi Sad
 • Network Co, Beograd
 • Okružni Zatvor - Novi Sad
 • Oppurtunity Banka, Novi Sad
 • Opština Bač, Bač
 • Opština Rakovica, Rakovica
 • Poslovni Prostor - Novi Sad
 • Poštanska štedionica, Beograd
 • Predsedništvo Republike Srpske, Banja Luka
 • Radio Spektar, Bijeljina
 • Ratno Vazduhoplovstvo - Zemun
 • RDUV - Radio Televizija Vojvodine -Novi Sad
 • Srpske Šume - Srbinje, Republika Srpska
 • Tranšped - Novi Sad
 • Uniqa osiguranje, Beograd
 • Unihemkom - Novi Sad
 • VU "MOROVIĆ" - Morović
 • Zepter osiguranje, Beograd
 • Zute Zgrade Fortuna, Banja Luka
 • 7 Juli, Beograd