Veleprodaja

Evidencija svih potrebnih dokumenata o prometu trgovačke robe dinarski i devizno (Prijemnica dinarska i devizna,Povrat dobavljaču, Profaktura, Faktura, Avansna Ulazna i Izlazna Faktura, Povrat od kupca, Rashod, Nivelacija, Prenosnica sa MP Kalkulacijom u Maloprodaju, Višak-Manjak, Popisna lista) sa KEPU knjigom i vezom sa Vašim B2B portalom tj. automatskim preuzimanjem porudžbenica i generisanje dokumenta faktura-otpremnica. Ovim robnim evidencijama omogućen je veliki broj izveštaja o prometu i stanju robe kao i zakonom definisane evidencije kao što je KEPU knjiga.

U okviru robne evidencije u veleprodaji uključene su funkcionalnosti: Praćenje i evidencija AKCIJA, definisanje sistema cenovnika i sistema Rabata i njihovo povezivanje sa Vašim kupcima.