Obračun i isplata zarada

Obračun i štampa zakonom definisanih obrazaca a u vezi obračuna redovnog rada, bolovanja preko 30 dana, porodiljskog odsustva, ugovora o delu i privremenih i povremenih poslova sa uključenom kadrovskom evidencijom i zakonom propisanom pratećom dokumentacijom. 

Pored datih obračuna program sadrži svu podršku za PPP-PD evidenciju, uključujući i formiranje tzv. XML fajla i e-bankinga.

Pored obračuna zarada program sadrži i ostale vrste tzv. Vanobračunskih isplata kao što su: putni troškovi, obračun zakupa, obračun dividendi, obračun autorskih prava, jubilarne nagrade, dnevnice i sl.

Pored formiranja XML fajla za obračun zarada, program sadrži i formiranje XML-a za sve ostale OPJ obračune (putni troškovi, dividende, zakupi i sl.).

Program sadrži sve vrste obustava tj. kredite dinarske i devizne, sudske zabrane, članarine, mesne samodoprinose i lične obustave.

Program omogućuje više metodata obračuna bruto satnice: koeficijent radnika ili radnog mesta, ugovorene bruto ili neto satnice ili definisanje neto satnice za svaki obračun.

Svaki obračun se može ponavljati neograničen broj puta, takođe u jednom mesecu možete imati više obračuna.

U okviru modula obračuna zarada zaposlenih nalaze se i kadrovski podaci zaposlenih kao što su: evidencija korišćenja godišnjih odmora, spisak kvalifikacija, položenih kurseva, evidentiranih zaduženja i sl.

Pored datih zakonom definisanih obrazaca program sadrži i čitav niz izveštaja za praćenje kako kadrovskih podataka radnika tako i podataka o isplatama zarada i drugih primanja radnika.