Maloprodaja

Evidencija prometa maloprodajnog objekta sa uključenim robnim dokumentima ( Maloprodajna Kalkulacija-Prijemnica, Povrat Dobavljaču, Prenosnica iz VeleProdaje sa MP Kalkulacijom, Povratnica robe iz MP u VeleProdaju, Međuskladišnica sa MP Kalkulacijom za prenos robe između maloprodajnih objekata, MP Nivelacija, MP Rashod, razduženje MP - Blagajna oslonjena na program KASA, Izlazni račun u MP, Povrat od Kupca za MP).

Preko date robne evidencije obezbeđeno je praćenje prometa robe kako na nivou cele firme tako i pojedinačnog prodajnog mesta kao i zakonom definisane evidencije kao što je KEPU knjiga.

U okviru robne evidencije uključene su funkcionalnosti: Praćenje i evidencija AKCIJA, Definisanje više cenovnika sa glavnim cenovnikom, Automatska dopuna, Interno Naručivanje.

Naš modul MALOPRODAJE je oslonjen na šifarnik robe koji prepoznaje tzv. Sortiment tj. u okviru jedne šifre robe integrisani su elementi boje i veličine.

U okviru datog modula imate i evidenciju i praćenje LOYALITY programa sa opcijom povezivanja sa vašom web prodajom.

Dati Maloprodajni modul je oslonjen na program KASA koji direktno komunicira sa GALEB fiskalnim štampačem preko drivera razvijenog u našoj firmi.