Maloprodaja

Submoduli i funkcije IIS ERP modula Maloprodaja:

 • Evidencija prometa maloprodajnog objekta sa uključenim robnim dokumentima (Maloprodajna Kalkulacija-Prijemnica
 • Povrat Dobavljaču
 • Prenosnica iz Veleprodaje sa MP Kalkulacijom
 • Povratnica robe iz MP u Veleprodaju
 • Međuskladišnica sa MP Kalkulacijom za prenos robe između maloprodajnih objekata
 • MP Nivelacija
 • MP Rashod
 • razduženje MP - Blagajna oslonjena na program KASA
 • Izlazni račun u MP, Povrat od Kupca za MP

 

Preko date robne evidencije obezbeđeno je praćenje prometa robe kako na nivou cele firme tako i pojedinačnog prodajnog mesta kao i zakonom definisane evidencije kao što je KEPU knjiga.

U okviru robne evidencije uključene su funkcionalnosti:

 • Praćenje i evidencija AKCIJA
 • Definisanje više cenovnika sa glavnim cenovnikom
 • Automatska dopuna
 • Interno naručivanje

Naš modul MALOPRODAJE je oslonjen na šifarnik robe koji prepoznaje tzv. Sortiment tj. u okviru jedne šifre robe integrisani su elementi boje i veličine.

U okviru datog modula imate i evidenciju i praćenje LOYALITY programa sa opcijom povezivanja sa vašom web prodajom.

Maloprodajni modul je oslonjen na program KASA koji direktno komunicira sa GALEB fiskalnim štampačem preko drivera razvijenog u našoj kompaniji.