Magacinsko poslovanje

Poseban modul za količinsko praćenje robe i materijala. Namenjen je praćenju stanja dislociranih magacina ili praćenju magacina u realnom vremenu, kada nas interesuje praćenje samo količinskog stanja.

Unos podataka se može vršiti preko šifre i bar kodova.

IIS magacin je integrisan sa uređajima za akviziciju podataka, takozvanim PDA uređajima.

Radi lakšeg i bržeg unosa podataka, program omogućuje i unos robe i materijala i u tzv. Alternativnim jedinicama kao što je kutija, boks, gajba ili slično (Logistička varijanta).

Modul prepoznaje i Šifriranje sortimenata tj. logičku vezu osnovne šifre i tzv. Sortimenta koji obuhvata šifarnik boja, veličina i sezona.

Dati moduo je integrisan sa ostalim modulima pa se podaci iz ovog modula mogu automatski preuzimati u druge module i dopunjavati sa cenama i uslovima plaćanja.

Moduo takođe poseduje i čitav niz izveštaja o prometu robe i materijala na nivou šifre, magacina ili sortimenta (koje se boje i koje veličine najbolje prodaju ili troše).