Magacinsko poslovanje

Poseban moduo praćenja robe i materijala ali samo količinski.Namenjen je praćenju stanja dislociranih magacina ili praćenju magacina u realnom vremenu a gde nas interesuje praćenje samo količinskog stanja.

Unos podataka se može vršiti bilo preko šifre bilo bar kodova. Dati moduo je takođe integrisan sa uređajima za akviziciju podataka, takozvanim PDA uređajima.

Radi lakšeg i bržeg unosa podataka,program omogućuje i unos robe i materijala i u tzv. Alternativnim jedinicama kao što je kutija, boks, gajba ili slično.

Moduo prepoznaje i tzv. Šifriranje sortimenata tjst. logičku vezu osnovne šifre i tzv. Sortimenta koji obuhvata šifarnik boja, veličina i sezona.

Dati moduo je integrisan sa ostalim modulima pa se podaci iz ovog modula mogu automatski preuzimati u druge module i dopunjavati sa cenama i uslovima plaćanja.

Moduo takođe poseduje i čitav niz izveštaja o prometu robe i materijala na nivou šifre, magacina ili sortimenta (koje se boje i koje veličine najbolje prodaju ili troše).