Likvidatura

Dinarsko i devizno poslovanje poslovnih partnera sa izveštajima o stanju kupaca i dobavljača, sa podrškom e-benkingu. Ovim modulom smo obezbedili daleko kvalitetnije praćenje kupaca i dobavljača koje inače nikako ne možemo u ovakvom obliku i sa ovakvom analitikom dobiti iz glavne knjige ili bi ona morala da bude daleko bimnija (glavna knjiga ).

Modul sadrži podmenije:

 1. Početno stanje
 2. Dokumente promena (Devizne i dinarske):
  • Ulazne fakture
  • Knjižna pisma
  • Izvodi
  • Blagajna
  • Avansne ulazne i izlazne fakture
  • Nalog za knjiženje
  • Kompenzacioni list
  • Preuzimanje elektronskog izvoda iz sistema e-bankinga
 3. Obračun kamate sa kamatnim listom (Dati obračun se može Automatizovati gde se podaci za obračun preuzimaju automatski iz sistema ili da se podaci za obračun unose ručno
 4. Virmani - Štampa i podešavanje virmana za naplatu
 5. Izveštavanje (Izvod iz opcija )
  • Saldo partnera
  • Kartica Partnera
  • Izvod otvorenih stavki
  • Saldo partnera u valuti
  • Plan priliva i odliva sredstava
  • Dospele obaveze i potraživanja na dati dan
  • Obaveze i potraćivanja sa kašnjenjem
  • Struktura dugovanja
  • Analiza prometa kupaca
  • Pregled nepovezanih UF
  • Dnevnik blagajne
  • Stanje i promet tekućih računa, itd...

Svi gore pomenuti izveštaji u sebi sadrže i veliki broj filtera koji služe da se željeni opseg podatak dodatno precizira i ograniči.