Kooperacija u poljoprivredi

Moduo kooperacije između ostalog obuhvata:

 • Ugovor sa definisanim paritetima i valutnom klauzulom
 • Avansno plaćanje i kaparu
 • Otpremu i evidenciju izdatog repromaterijala kooperantu
 • Vaga za prijem i otpremu poljoprivrednih proizvoda i svođenja na SRBS (bivši JUS) standard
 • Otkup i obračun otkupa sa automatskim generisanjem dokumenata nastalih na osnovu obračuna
 • Konačan obračun otkupne cene
 • Nalog za RUC
 • PDV priznanica
 • Nalog za izmirenje
 • Prenos vlasništva
 • Ugovorena kompenzacija
 • Skladištenje
 • Sušenje
 • Čuvanje
 • Robnu razmenu tzv. ušur
 • Kartica kooperanta
 • Stanje Kulture po lokacijama i ćelijama
 • Rekapitulacije prijemne i izlazne vage sa ponderima
 • Vanbilasnu evidenciju poljoprivrednih proizvoda koja se nalaze na uslužnom čuvanju i sušenju
 • Izveštaji kojima se obezbeđuje kompletan uvid u stanje medusobnih obaveza kao i obavljenih poslova između vas i poljoprivrednog proizvođača.

Ceo proces evidencije i obračuna je usklađen sa najnovijim zakonskim propisima, kompletno je automatizovan kako u pogledu samog obračuna tako i u formiranju svih potrebnih dokumenata (uključujući i kompenzacije  nastale zbog ugovorenih ili dogovorenih pariteta).

Dati modul omogućuje istovremeno praćenje kooperativnih poslova i otkupa po više kultura (žito, soja, kukuruz, itd...) gde su takođe uvedene dodatne funkcionalnosti za mlinarske kompanije uključujući tzv. ušur.

Sam obračun obuhvata:

 • Uvid u stanje primljenih poljoprivrednih dobara ( VAGA )
 • Uvid u obaveze poljoprivrednika na osnovu ugovora o kooperaciji, pariteta  i devizne klauzule (ako je osnov obračuna kooperacija)
 • Program automatski daje razliku između isporučenog proizvoda i preuzetih obaveza ( izdat repromaterijala, dat avans ili kapara ). Data razlika je predmet obračuna a koja dalje može biti: otkupljena, predmet dalje kompenzacije, predata na uslužno čuvanje, predata na uslužno sušenje, preneto na vlasništvo drugom kooperantu u delu ili celosti  ili predmet robne razmene tzv. ušur.
 • Pored automatskog generisanja svih zakonom definisanih dokumenata program generiše i kompenzaciona dokumenta (nastaju zbog ugovorenih ili dogovorenih pariteta )   kao i nalog za RUC i PDV priznanicu, što naše  rešenje razlikuje od konkurentskih.

Na ovaj način vi  u svakom trenutku, imate uvid u stanje medusobnih  obaveza (kako finansijski tako i količinski)  kao i obavljenih poslova između vas i poljoprivrednog proizvođača, uključujući i obavezu isplate 8% prema poljoprivrednom gazdinstvu (obračunato - isplaćeno) kao i planiranje i ugovaranje starih (koji nisu zatvoreni) i novih kompenzacioninh i kooperacionih poslova.