Komercijala

Modul IIS Komercijala obuhvata:

  • Nabavka - Sistem evidencije Narudžbenica sa praćenjem realizacije istih, uključujući i ugovore
  • Prodaja - Sistem evidencije Porudžbenica sa praćenjem realizacije istih, uključujući ugovore i planiranje isporuke sa dispozicijama
  • Reklamacije - Sistem evidencije i praćanja reklamacija kako internih tako i od kupaca
  • Kontrolnici Uvoza i Izvoza - Sistem evidencije kontrolnika uvoza i izvoza robe i usluga uključujući i štampu naloga za plaćanje i rekapitulacije stanja po partnerima.

Modul obuhvata integrisan sistem rabata, cenovnika i KASA-SKONTA čime se postiže automatizacija fakturisanja.