IIS Proizvodnja

Pouzdano ERP rešenje za vođenje poslovanja malih, srednjih i velikih proizvodnjih preduzeća.
Respektabilne kompanije u domaćem i stranom vlasništvu odlučile su se za ovaj softverski paket jer su sigurne u njegovu pouzdanost, lakoću rukovanja i preciznost.

IIS ERP sistem koji se primenjuje u zahtevnim proizvodnim preduzećima u domaćem i stranom vlasništvu na tržištima jugoistočne Evrope. Oprobano i dokazano rešenje.

Modul proizvodnja vam donosi oprobani know-how i iskustvo u radu i potrebama proizvodnih preduzeće iz različitih delatnosti i obima željenih evidencija gde svaka uključuje strukturnu sastavnicu, normativ, radni nalog, operacionu listu, radnu listu kao i ceo tehnološki postupak u procesu proizvodnje sa uključenom kontrolom kvaliteta od nabavke do isporuke krajnjem kupcu.

Modul obuhvata sledljivost proizvoda i materijala kao i MRP.

Posebno smo se specijalizovali za proizvodnju u: Poljoprivredi, Metalskoj industriji, Proizvodnji mesa, Proizvodnji đubriva, Industriji pakovanja i ambalaže

 Pored uobičajenih modula potrebnih svakom knjigovodstvenom programu, ističemo modul:

Pogonsko knjigovodstvo (u daljem: POGK - Klasa 9) je poseban modul i sastavni deo našeg ERP sistema.

POGK je analitika konta 950 - Nosioci troškova, kao sto je robno knjigovodstvo, analitika konta 101 - Materijal, 102 - Rezervni delovi i ostalih, kao sto je knjigovodstvo osnovnih sredstava, analitika konta 022 - Građevinski objekti, 023 - Postrojenja i oprema i ostalih.

POGK daje neophodne podatke za izradu završnog računa, i to: vrednost nedovršene proizvodnje, pročita se sa kartica, i stvarne cene koštanja gotovih proizvoda, na koje se, preko odstupanja, svode cene po kojima se vode gotovi proizvodi (planske cene koštanja), u skladu sa MSFI.

Kartica POGK se sastoji iz dva elementa: mesta troška (MT) i nosioca troška (NT).

MT su organizacioni i/ili funkcionalni delovi pravnog lica. NT su gotovi proizvodi kao glavni nosioci troškova i ostali privremeni nosioci troškova, koji se, na kraju godine, automatski, na osnovu unapred definisanih ključeva, prenose na glavne nosioce troškova.

POGK je povezan sa ostalim knjigovodstvima, robnim, finansijskim, osnovnim sredstvima, obračunom zarada, i najveći broj promena se automatski prenosi iz navedenih knjigovodstava. Ostali podaci se unose ručno.

Korišćenje POGK eliminiše potrebu da se vodi više od jednog konta u okviru sintetike 950, jer se sve neophodno za podatke za izradu završnog racuna (kalkulacije) nalazi u POGK.

Preporučujemo modul POGK – Klasa 9 za primenu u svim proizvodnim i uslužnim delatnostima.