IIS Proizvodnja

Pouzdano ERP rešenje za vođenje poslovanja malih, srednjih i velikih proizvodnih preduzeća.

Respektabilne kompanije u domaćem i stranom vlasništvu odlučile su se za ovaj softverski paket jer su sigurne u njegovu pouzdanost, lakoću rukovanja i preciznost.

IIS ERP sistem koji se primenjuje u zahtevnim proizvodnim preduzećima u domaćem i stranom vlasništvu na tržištima jugoistočne Evrope. Oprobano i dokazano rešenje.

Modul proizvodnja vam donosi oprobani know-how i iskustvo u radu i potrebama proizvodnih preduzeća iz različitih delatnosti i obima željenih evidencija gde svaka uključuje strukturnu sastavnicu, normativ, radni nalog, operacionu listu, radnu listu kao i ceo tehnološki postupak u procesu proizvodnje sa uključenom kontrolom kvaliteta od nabavke do isporuke krajnjem kupcu.

IIS ERP se podešava i usklađuje prema Vašoj organizacionoj šemi i evidencionim kapacitetima u svim fazama proizvodnog ciklusi, što znači da se pojedinačni podsistemi mogu dodavati ili isključivati uz dodatno podešavanje Vašim organizacionim specifičnostima i zahtevima.

Proizvodni modul se sastoji iz četiri podmodula:

1. Planiranje proizvodnje za različite periode na nivou: godine i radnog naloga
2. Evidentiranje svih procesa vašeg poslovanja i proizvodnje. Posedujemo i opciju
evidentiranja svih procesa u realnom vremenu.
3. Obračun cene koštanja gotovog proizvoda i poluproizvoda
4. Integrisano Pogonsko i Finansijsko knjigovodstvo

Pored uobičajenih modula potrebnih svakom knjigovodstvenom programu, ističemo modul: Pogonsko knjigovodstvo (u daljem: POGK - Klasa 9) je poseban modul i sastavni deo našeg ERP sistema.

Posebno smo se specijalizovali za proizvodnju u sledećim sektorima: Metalskoj industriji, Prehrambena Industrija, Idustrija Pakovanja i ambalaze, Poljoprivreda, Proizvodnja izolacionog materijala, Proizvodnji đubriva, Proizvodnja brašna i Proizvodnja stočne hrane

Pojedine specifičnosti vezane za proizvodnju:

1. Metalska industrija:

 •  Automatizacija svih pogonskih i magacinskih evidencija preko bar kodova
 • Evidencija Tehničke dokumentacije,
 • Strukturne sastavnice i operacione liste,
 • Planiranje raspoloživih resursa, materijala i proizvoda (MRP)
 • Pogonske, laboratorijske i završne kontrole kvaliteta
 • Praćenje sertifikata materijala / sledivost / LOT

2. Prehrambena industrija

 • Automatizacija svih pogonskih i magacinskih evidencija preko bar kodova
 • Podrska HACCP standardu
 • Strukturne sastavnice i operacione liste
 • Pogonske, laboratorijske i završne kontrole kvaliteta
 • Sledivost / LOT od dobavljača do isporuke gotovog proizvoda
 • Podrška za pripremu štampe

3. Industrija pakovanja i ambalaže

 • Automatizacija svih pogonskih i magacinskih evidencija preko bar kodova
 • Evidencija Tehničke dokumentacije
 • Strukturne sastavnice i operacione liste
 • Planiranje raspolozivih resursa materijal i proizvoda (MRP)
 • Pogonske, laboratorijske i završne kontrole kvaliteta
 • Praćenje sertifikata materijala / sledivost / LOT

4. Poljoprivreda (Ratarstvo / Kooperacija / Otkup)

 • Evidencija parcela
 • Višegodišnje Planiranje useva po parcelama
 • Evidencija učinaka i radnih sati po nosiocima i subnosiocima
 • Praćenje kooperanata po više od 40 parametara
 • Automatizovana evidencija i obračun nedovršene proizvodnje - ozimi i jari usevi
 • Pogonsko knjigovodstvo
 • Obračun cene koštanja

5. Proizvodnja izolacionog materijala

 • Automatizovano trebovanje na osnovu predefinisanih sastavnica
 • Proizvodnja za poznatog kupca
 • Praćenje stanja Narudžbenice od porudžbenice do isporuke
 • Praćenje sledivosti materijala

6. Proizvodnja đubriva

 • Automatizovano trebovanje na osnovu predefinisanih sastavnica
 • Proizvodnja za poznatog kupca
 • Praćenje stanja Narudžbenice od porudžbenice do isporuke
 • Praćenje sledivosti materijala
 • Pogonske, laboratorijske i završne kontrole kvaliteta

7. Proizvodnja brašna

 • Modul otkupa sa uključenim tzv. Ušurom
 • Praćenje stvarnog stanja u silosima po ćelijama
 • Praćenje PDV evidencije za poljoprivrednike
 • Pogonske, laboratorijske i završne kontrole kvaliteta

8. Proizvodnja stočne hrane

 • Evidencija receptura
 • Proizvodnja koncentrata prema recepturama
 • Kuplovana proizvodnja (nusproizvodi)
 • Pogonske, laboratorijske i završne kontrole kvaliteta

Implementirana su rešenja za komunikaciju sa:

 • raznim uređajima (vage, štampači barkod nalepnica, PDA)
 • sistemima (Bizerba, JobDispo)

Postoji mogućnost za integrisanjem komunikacije sa eventualnim drugim sistema - po zahtevu i dogovoru klijentom.