IIS, ERP sistem za ambulante, banje i hotele

IIS Health & Hospitality ERP

ERP sistem prilagođen potrebama menadžmenta u medicini, zdravstvenog i banjskog turizma.

Pored standardnog knjigovodstvenog programa (Robno, Finansijsko, osnovna sredstva i obračuna zarada, razrađeni su i moduli za

• Ambulantni pregled
• Stacionar (Lečenje u stacionaru)
• Terapija
• Zakazivanje termina i evidencija o pruženim terapijama
• Očitavanje zdravstvenih kartica
• Trebovanje lekova, sanitetskog i potrošnog materijala.
• Zakazivanje termina, Izveštaji o lečenju, Kartoni pacijenata, Ambulantni pregledi, Automatski izveštaji
• Statistički izveštaji o pregledima po lekarima, regionima, fondovima...
• Generisanje slobodnih termina za terapije u skladu sa planom rada zdravstvenene ustanove i dužine trajanja pojedine terapije

Software je integrisan sa softverom na nivou Republike Srbije:

• Integrisanost sa šifarnicima lekova i usluga Ministarstva zdravlja.
• Izveštaji o hospitalizaciji koji šalje državnom softveru
• Integrisan sa IZIS (Integrisani Zdravstveni Informacioni Sistem Republike Srbije)
Dvosmerna komunikacija sa IZIS, tako da se eliminiše potreba da se podaci popunjavaju odlaskom na portal, već se sve radi u okviru sopstvenog IIS programa koji vrši sinhronizaciju podataka, što olakšava, pojednostavljuje i ubrzava rad doktora pri pregledu.
• IIS HEALTH & HOSPITALITY automatski generiše mesečne fakture o utrošenim lekovima i pruženim uslugama i dostavlja .XML fajl u PIO fond.