IIS Agro, ERP sistem za vođenje poslovanja u poljoprivrednoj industriji

Kooperacija u poljoprivredi

Pouzdano i dokazano ERP rešenje koje pokriva sve aspekte rada u poljoprivrednoj proizvodnji. KOOPERACIJA, OTKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA; KOMPENZACIJA, 25 godina iskustva

Modul u kojem se vrši izrada dokumentacije vezane za otkup i prodaju poljoprivrednih proizvoda kako od fizičkih tako i od pravnih lica.
Ceo proces evidencije i obračuna je usklađen sa najnovijim zakonskim propisima, kompletno je automatizovan kako u pogledu samog obračuna tako i u formiranju svih potrebnih dokumenata.

Modul kooperacije između ostalog obuhvata:
• Ugovor sa definisanim paritetima i valutnom klauzulom
• Avansno plaćanje i kaparu
• Otpremu i evidenciju izdatog repromaterijala kooperantu
• Vaga za prijem i otpremu poljoprivrednih proizvoda i svođenja na SRBS (bivši JUS) standard
• Otkup i obračun otkupa sa automatskim generisanjem dokumenata nastalih na osnovu obračuna
• Konačan obračun otkupne cene
• Nalog za RUC
• PDV priznanica
• Nalog za izmirenje
• Prenos vlasništva
• Ugovorena kompenzacija
• Skladištenje
• Sušenje
• Čuvanje
• Robnu razmenu tzv. ušur
• Kartica kooperanta
• Stanje Kulture po lokacijama i ćelijama
• Rekapitulacije prijemne i izlazne vage sa ponderima
• Vanbilasnu evidenciju poljoprivrednih proizvoda koja se nalaze na uslužnom čuvanju i sušenju
• Izveštaji kojima se obezbeđuje kompletan uvid u stanje međusobnih obaveza kao i obavljenih poslova između Vas i poljoprivrednog proizvođača.

Ceo proces evidencije i obračuna je usklađen sa najnovijim zakonskim propisima, kompletno je automatizovan kako u pogledu samog obračuna tako i u formiranju svih potrebnih dokumenata (uključujući i kompenzacije nastale zbog ugovorenih ili dogovorenih pariteta).
Modul kooperacija omogućava istovremeno praćenje kooperativnih poslova i otkupa za više kultura (žito, soja, kukuruz, itd...) gde su takođe uvedene dodatne funkcionalnosti za mlinarske kompanije uključujući tzv. ušur.

Sam obračun obuhvata:
• Uvid u stanje primljenih poljoprivrednih dobara (VAGA)
• Uvid u obaveze poljoprivrednika na osnovu ugovora o kooperaciji, pariteta i devizne klauzule (ako je osnov obračuna kooperacija)
Program automatski daje razliku između isporučenog proizvoda i preuzetih obaveza (izdat repromaterijala, dat avans ili kapara). Data razlika je predmet obračuna a koja dalje može biti: otkupljena, predmet dalje kompenzacije, predata na uslužno čuvanje, predata na uslužno sušenje, preneto na vlasništvo drugom kooperantu u delu ili celosti ili predmet robne razmene tzv. ušur.
Pored automatskog generisanja svih zakonom definisanih dokumenata program generiše i kompenzaciona dokumenta (nastaju zbog ugovorenih ili dogovorenih pariteta) kao i nalog za RUC i PDV priznanicu, što naše rešenje razlikuje od konkurentskih.

Na ovaj način Vi u svakom trenutku, imate uvid u stanje međusobnih obaveza (kako finansijski tako i količinski) kao i obavljenih poslova između vas i poljoprivrednog proizvođača, uključujući i obavezu isplate 8% prema poljoprivrednom gazdinstvu (obračunato - isplaćeno) kao i planiranje i ugovaranje starih (koji nisu zatvoreni) i novih kompenzacionih i kooperacionih poslova.