IIS AGRO

Pouzdano i dokazano ERP rešenje koje pokriva sve aspekte rada u poljoprivrednoj industriji. 

 

Kooperacija u poljoprivredi

Modul u kojem se vrši izrada dokumentacije vezane za otkup i prodaju poljoprivrednih proizvoda kako od fizičkih tako i od pravnih lica.
Ceo proces evidencije i obračuna je usklađen sa najnovijim zakonskim propisima, kompletno je automatizovan kako u pogledu samog obračuna tako i u formiranju svih potrebnih dokumenata.

Modul kooperacije između ostalog obuhvata:

 • Ugovor sa definisanim paritetima i valutnom klauzulom. Evidencija ugovora sa kooperantima po kulturama I štampanjeugovora.
 • Avansno plaćanje uz mogućnost obračunavanja kamatei kaparisanje dogovorenih poljoprivrednih kultura
 • Fakturisanje izdatog repromaterijala kooperantu kroz veleprodajne i maloprodajne kanale
 • Vaga za prijem i otpremu poljoprivrednih proizvoda i svođenja na SRBS (bivši JUS) standard
 • Obračun kooperacijesa automatskim generisanjem dokumenata nastalih na osnovu prethodnih zaduženja
 • Otkup poljoprivrednih kultura
 • Konačan obračun otkupne cene uz mogućnost naknadne korekcije otkupne cene
 • Nalog za RUC (automatski obračun razlike u ceni, valutno i paritetno)
 • PDV priznanica
 • Nalog za izmirenje (mogućnost izmirenja duga ili dela duga bez obračuna)
 • Prenos vlasništva
 • Ugovorena kompenzacija
 • Skladištenje (mogućnost obračuna usluge skladištenja)
 • Sušenje (mogućnost obračuna usluge sušenja)
 • Robnu razmenu tzv. ušur
 • Kartica kooperanta
 • Stanje Kulture po lokacijama i ćelijama
 • Rekapitulacije prijemne i izlazne vage sa ponderima
 • Vanbilasnu evidenciju poljoprivrednih proizvoda koja se nalaze na uslužnom čuvanju i sušenju
 • Izveštaje kojima se obezbeđuje kompletan uvid u stanje međusobnih obaveza kao i obavljenih poslova između Vas i poljoprivrednog proizvođača.

Modul kooperacija omogućava istovremeno praćenje kooperativnih poslova i otkupa za više kultura (žito, soja, kukuruz, kao i godina roda), uz dodatne funkcionalnosti za mlinarske kompanije uključujući tzv. ušur.

Sam obračun obuhvata:

 • Uvid u stanje primljenih poljoprivrednih dobara (VAGA)
 • Uvid u obaveze poljoprivrednika na osnovu ugovora o kooperaciji, pariteta i devizne klauzule (ako je osnov obračuna kooperacija)

Program automatski daje razliku između isporučenog proizvoda i preuzetih obaveza (izdati repromaterijal, dati avans ili kapara). Data razlika je predmet obračuna a koja dalje može biti: otkupljena, predmet dalje kompenzacije, predata na uslužno čuvanje, predata na uslužno sušenje, preneto na vlasništvo drugom kooperantu u delu ili celosti ili predmet robne razmene tzv. ušur.

Pored automatskog generisanja svih zakonom definisanih dokumenata program generiše i kompenzaciona dokumenta (nastaju zbog ugovorenih ili dogovorenih pariteta) kao i nalog za RUC i PDV priznanicu, što naše rešenje razlikuje od konkurentskih.

Na ovaj način Vi u svakom trenutku, imate uvid u stanje međusobnih obaveza (kako finansijski tako i količinski) kao i obavljenih poslova između vas i poljoprivrednog proizvođača, uključujući i obavezu isplate 8% prema poljoprivrednom gazdinstvu (obračunato - isplaćeno) kao i planiranje i ugovaranje starih (koji nisu zatvoreni) i novih kompenzacionih i kooperacionih poslova.

Reference:

IIS AGRO ERP paket koriste sledeće kompanije na teritoriji Republike Srbije:

 • AgroGrnja, Bački Petrovac
 • Agronom, Pivnice-Despotovo
 • Tabex, Sremska Mitrovica
 • Biovita, Vajska
 • BMM, Kać
 • Panagra, Kulpin
 • Krivaja doo, Krivaja
 • Agronatali / Silagro, Budisava
 • Translog, Novi Sad