ERP sistem

Od 1999. godine ComData radi na samostalnom razvoju i implementaciji Integralnog Informacionog Sistema (u daljem tekstu - IIS) namenjenog praćenju poslovanja srednjih i velikih domaćih preduzeća.

Dati IIS je tokom razvoja izrastao u istinski ERP sistem i pokriva sve oblasti poslovanja uključujući: Maloprodaju, Veleprodaju, Proizvodnju, Kooperaciju, Komercijalu, Transport, Vanbilansnu evidenciju, Analitiku troškova, Obračun zarada, Osnovna sredstva, Glavnu Knjigu, Obračun PDV-a i Likvidaturu.

IIS je do danas instaliran kod velikog broja korisnika, različitih delatnosti od kojih većina prestavljaju vodeće firme u svojoj oblasti poslovanja na teritoriji Srbije (ALPACK Subotica, Coning Beograd, Yugosport Subotica, Office shoes Subotica, Unimet Kać, Krivaja Bačka Topola, AgroGrnja Bački Petrovac, AgroNom Pivnice-Despotovo, Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, Rusanda Melenci...).

Ono što naš razvoj i rad izdvaja jeste:
 • Jedinstveno razvojno okruženje sa naprednim funkcijama unosa, pretraživanja i izveštavanja
 • Opcije dosad viđene samo u velikim stranim sistemima ovde prilagođene našim kompanijama
 • Unapred pripremljena rešenja i "know how"
 • Kratak period uvođenja programa
 • Veliki broj programskih alata namenjen korisniku za rad
 • Visok stepen parametrizacije sistema
 • Jedinstven sistem sinhronizacije podataka između dislociranih poslovnica prilagođen domaćim komunikacionim kapacitetima
 • Spremnost na prilagođavanje programa zahtevima korisnika
 • Stalna podrška i stručna pomoć u organizovanju korisnikovog poslovanja
Ovde moramo istaći da je naša firma tokom razvoja datog IIS izašla sa nekoliko originalnih i na našem tržištu jedinstvenih rešenja kao što su:
 • Kompletno integrisanu logiku distribuirane obrade podataka
 • Moduo replikacije - Jedinstveno rešenje na našem tržištu za sinhronizaciju i prenos podataka između dislociranih poslovnih jedinica oslonjen na trenutne komunikacione kapacitete u našoj zemlji,
 • Generator izveštaja - integrisan generator izveštaja korisnički orijentisan,
 • Browser - Jedinstveno rešenje za manipulaciju i rad sa podacima sa snažnim opcijama filtriranja, pretraživanja, štampanja i sumiranja izabranih podataka bilo u tabelarnom bilo grafičkom obliku korišćenjem pita, barova ili linija.
 • Integracija sa uređajima za akviziciju podataka. Podržani su sistemi firmi : Falcon - USA i Meteor - Italija.
 • Integracija IIS-a sa Fiskalnim štampačem - Naša firma je razvila sopstveni moduo KASA u okviru koga je razvijen komunikacioni deo sa Fiskalnim štampačem.
 • Klasifikacija - Mogućnost grupisanja kako robe i dobara tako i poslovnih partnera, pri čemu se svi izveštaji o prometu robe,dobara i partnera mogu filtrirati po datoj klasifikaciji
 • Svi izveštaji o prometu robe i novca se mogu prikazati u više valuta (Din, Euro, Dolar itd...)
 • Dokument Menadžment - Više hijerarhijski način vezivanja elektronske dokumentacije unutar IIS-a (podržavanje ISO standarda)

Gore pomenuta programska rešenja su proistekla u periodu sopstvenog razvoja i međusobne saradnje sa korisnicima naših usluga što je osnov naše poslovne politike.

Sva naša programska rešenja su realizovana u skladu sa važećim propisima koja regulišu oblast poslovanja. Pojedinačni podsistemi su upravljani parametrima što obezbeđuje visok stepen nezavisnosti od promena u zakonskoj regulativi-propisima.

Moduli IIS-a